Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Целта на тази страница е да подпомогне работата на журналисти с примери, в които Законът за достъп до обществена информация, публичните регистри и правителствени бази данни са използвани за резултатни разследвания по общественозначими теми. Случаи и съдебни дела, наръчници, медийни публикации и обучителни видео материали са част от ресурсите на страницата.
"Медии и достъпа до информация. Пет истории на разследващи журналисти"
Случаи и съдебни дела на журналисти
ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ РАЗСЛЕДВАНИЯ 2017
ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ РАЗСЛЕДВАНИЯ 2016
ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ РАЗСЛЕДВАНИЯ 2015
Административен съд София-град отмени отказ на Министерство на отбраната
Новини: ВАС остави в сила решение на АССГ за отмяна на отказ на ББР да предостави информация за общински задължения към строителни фирми
Новини: Информацията относно класирането на общинските проекти по програма, финансирана със средства от Европейския съюз, е относима към обществения живот, касае разходването на публични средства и несъмнено има характер на обществена информация.
Страницата е създадена в рамките на проект:
"Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот",
Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2021 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.