Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Целта на тази страница е да подпомогне работата на журналисти с примери, в които Законът за достъп до обществена информация, публичните регистри и правителствени бази данни са използвани за резултатни разследвания по общественозначими теми. Случаи и съдебни дела, наръчници, медийни публикации и обучителни видео материали са част от ресурсите на страницата.
"Медии и достъпа до информация. Пет истории на разследващи журналисти"
ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ РАЗСЛЕДВАНИЯ 2017
ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ РАЗСЛЕДВАНИЯ 2016
ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ РАЗСЛЕДВАНИЯ 2015
Случаи и съдебни дела на журналисти
Новини: МФ дължи предоставяне на информация за финансовите обосновки към три решения на МС за одобряване на законопроекти и две постановления на МС за одобряване на допълнителни разходи и плащания от централния бюджет
Новини: Заявление, с което е поискана цялата налична информация, свързана с изпълнението на конкретен договор, сключен от администрацията, е достатъчно ясно и точно формулирано и не се нуждае от конкретизация
Страницата е създадена в рамките на проект:
"Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот",
Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2019 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.