Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Случаи и дела
Случаи и дела
Случаи и дела

Законът за достъп до обществена информация (ЗДОИ) намира своето практическо приложение в работата на медиите, тъй като регламентира достъп до информацията, свързана с властта, с дейността на институциите и по-важните събития от обществения живот. Поради това, вече 14 години, журналистите са сред най-активно търсещите информация, наред с гражданите и неправителствените организации.Непосредствено след приемането си през 2000 г. ЗДОИ, бе посрещнат по-скоро със скептицизъм от страна на журналистите – най-вече заради предвидените срокове за предоставяне на информация, а също и заради предвидената в него процедура за подаване на писмено заявление.

Опитът на ПДИ през годините показа, че писмената форма за искане на информация е полезна, когато се касае за получаване на справки, съдържащи повече данни, които трябва да се сверяват и обработват; за случаите, когато правенето на журналистически материал не е обвързано от кратки срокове – например за журналистически разследвания, писане на биографични книги или обзорни материали относно дейността на даден държавен орган; при неефективно работещи пресцентрове, когато е невъзможно получаване на информация по друг начин и т.н.Постепенно, началното недоверие относно практическото приложение на ЗДОИ в журналистическата работа отпадна и в последните години констатираме засилен интерес от страна на журналисти и медии към използване на процедурите на ЗДОИ, за да получат достъп до документи, необходими за журналистически разследвания, разкриващи най-често корупционни практики и злоупотреби на властимащите. Информация за процеса на вземането на решения, за разходването на обществени средства, за сключени договори от голям обществен интерес, за резултати от контролната дейност на различни публични институции журналистите търсят, както от институциите на централно ниво, така и от органите на местно самоуправление и други задължени по ЗДОИ субекти.Не винаги е лесно и безпроблемно да се получи информация, дори когато търсещият информация е голяма медия или пък известен журналист. Това показват и публикуваните на тази страница случаи, както и заведените в резултат на отказ на информация съдебни дела.Първото дело на журналист по ЗДОИ бе заведено от Алексей Лазаров от в-к “Капитал” през 2001 г. Оттогава насам все повече журналисти използват процедурите на закона, за да получат информация, и търсят защита на правото си на достъп по съдебен ред като с помощтта на ПДИ обжалват неправомерни откази на институциите да предоставят достъп до информация. От заведените през годините с правната помощ на ПДИ близо 400 съдебни дела в случаи на отказ на информация, над 100 от тях са дела на журналисти.

 

Надяваме се да сме полезни на тези, които сега започват да търсят информация, както и на останалите – натрупали вече опит. На практика, крайната цел на тази Интернет страница е тя да представлява своеобразна виртуална база данни, в която да отразяваме опита на Програма Достъп до Информация, натрупан през годините в работата ни с журналисти.

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2024 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.