Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Случаи и дела
Случаи и дела
Случаи и дела
2023 г.
2022 г.
2021 г.
2020 г.
2019 г.
2018 г.
2017 г.
2016 г.
2015 г.
2014 г.
2013 г.
2012 г.
2011 г.
2010 г.
2009 г.
2008 г.
2007 г.
2006 г.
2005 г.
2004 г.
Лъчезар Лисицов ("Флагман") срещу Върховна касационна прокуратура и администрацията на Народното събрание
10.10.2019 г.

 

Лъчезар Лисицов, Flagman.bg, последователно и резултатно използва ЗДОИ, за получаване на информация от Прокуратурата на Република България.Лъчезар Лисицов ("Флагман") срещу главния секретар на Народното събрание
10.10.2019 г.

Информацията за извинените отсъствия на народните представители от различните парламентарни групи в 44-то Народно събрание (НС) не попада в обхвата на ограничението на правото на достъп до информация, свързано с подготвителни документи, които нямат самостоятелно значение. 

Красен Николов (Mediapool) срещу Министерство на правосъдието
14.06.2019 г.

Информация за проекта на закон за изменение на Закона за българското гражданство

Петър Нанев (bTV) срещу Министерство на отбраната
07.06.2019 г.

Информация за заявки, направени от МО и подчинените му структури за доставка на хранителни продукти и напитки

Доротея Дачкова (в. „Сега“) срещу Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество
05.06.2019 г.

Информация за разходите, направени от комисията при проверката на имуществото на Цветан Василев и семейството му

Венелина Попова (Стара Загора) срещу кмета на община Стара Загора
17.05.2019 г.

Информация за сключените от общината договори за извършване на PR, медийни, информационни, рекламни услуги.

Тодор Гроздев (в. „Знаме“ - Пазарджик) срещу Агенция "Митници"
15.05.2019 г.

Копие от договора за наем на имота, в който е преместен митническият терминал в Пазарджик.

Десислава Лещарска (в. „Капитал“) срещу Българска банка за развитие
25.03.2019 г.

Информация за общински задължения към строителни фирми, които са прехвърлени към програма за изкупуване на ББР.

Огнян Георгиев (в. „Капитал“) срещу Държавен фонд „Земеделие“
11.03.2019 г.

Информация за класирането на общинските проекти по подмярка 7.2; инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7; основни услуги и обновяване на селата и селските райони“ от ПРСР 2014-2020.” 

Александра Маркарян (OFFNews) срещу Регионално управление на образованието – София-град
10.03.2019 г.

Защитата на личните данни не може да бъде основание за отказ, когато заявителят изрично е посочил, че желае исканата информация да му бъде предоставена със заличени лични данни.

Александър Терзиев (в. „Капитал“) срещу Министерство на вътрешните работи
06.03.2019 г.

Информация за експулсирането на 7 турски граждани през октомври 2016.

Зорница Маркова (в. „Капитал“) срещу министъра на икономиката
25.02.2019 г.

Кореспонденцията между министерството и търговските дружества, в който то е принципал, относно това какви парични средства и в кои банки са депозирали държавните органи и държавните предприятия през 2009 и 2010 г.

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2023 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.