Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Случаи и дела
Случаи и дела
Случаи и дела
2024 г.
2023 г.
2022 г.
2021 г.
2020 г.
2019 г.
2018 г.
2017 г.
2016 г.
2015 г.
2014 г.
2013 г.
2012 г.
2011 г.
2010 г.
2009 г.
2008 г.
2007 г.
2006 г.
2005 г.
2004 г.
Рекорд в 23-тата година от приемането на Закона за достъп до обществена информация и съдебната практика по неговото прилагане. Съдебно решение в полза на заявителя в деня на съдебното заседание.
11.07.2023 г.

На 18 май 2023 г. Административен съд – Смолян разгледа в открито съдебно заседание дело, образувано по жалба на Анита Чолакова (Actualno.com).

Информацията за месечно/годишно възнаграждение за длъжности от публичния сектор е обществена информация, която не попада под закрилата за защитени лични данни.
25.04.2023 г.

До този извод стигна състав на АССГ по дело на Десислава Николова (в. „Капитал“) срещу отказ на директора на Университетската Многопрофилна Болница за Активно Лечение и Спешна Медицина (УМБАЛСМ) „Н. И. Пирогов“ (Пирогов).

Информацията за това дали Слави Трифонов е подал дължимата декларация по ЗПКОНПИ, извършената проверка по случая и предприетите мерки, не представлява защитени лични данни, а информация за изпълнението на законово вменено задължение от страна на КПКОНПИ.
24.03.2023 г.

До този извод стигна състав на АССГ по дело на Доротея Дачкова (в. „Сега“) срещу отказ на КПКОНПИ да предостави информация за резултатите от проверката и наложените санкции по случая с неподадената декларация от Слави Трифонов.

„Булгаргаз“ ЕАД е задължен субект по ЗДОИ и следва да отговаря по същество, когато получи редовно заявление за достъп до обществена информация.
24.01.2023 г.

До този извод стигна състав на Административен съд – Видин по дело на Гражданско движение „БОЕЦ“ (ГД „БОЕЦ) срещу отказ на изпълнителния директор на „Булгаргаз“ ЕАД да предостави достъп до информация за кореспонденцията на дружеството с доставчици на газ и основно с ГАЗПРОМЕКСПОРТ. 

Отказът на администрацията на Министерски съвет (МС) да предостави информация за имената на съветниците и експертите в политическия кабинет на министър-председателя Кирил Петков е незаконосъобразен
24.01.2023 г.

До този извод стигна състав на Административен съд София-град (АССГ) по дело на Лора Филева (в. „Дневник“).  На 23 май 2022 г. Лора Филева подава заявление до МС през Платформата за достъп до информация, с което иска информация за състава и функциите на политическия кабинет на министър-председателя Кирил Петков: имената на съветниците, кога са назначени и какви са ресорите им, както и информация за имената на експертите, кога са назначени и какви са ресорите им.


Информацията за количествата суров петрол, постъпили в България през нефтен терминал „Росенец“, не представлява статистическа тайна.
24.01.2023 г.

До този извод стигна състав на Административен съд – Шумен по дело на Красимир Крумов (Шумен) срещу отказ на агенция „Митници“.

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2024 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.