Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Случаи и дела
Случаи и дела
22.03.2011 г.

През месец март 2010 г. журналистът от в. „Капитал“ Асен Георгиев подава заявление до Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, с което иска достъп до доклад от проверка на инспектората към министерсвото за закритата с постановление на МС от 28.9.2009 Държавна агенция за информационни технологии и съобщения.

 

В законоустановения срок от министерството не се произнасят, поради което е подадена жалба срещу мълчалив отказ.

 

Впоследствие по заявлението бе постановен и изричен отказ за предоставяне на информация. Мотивите, изтъкнати от ответника, са че поисканият доклад е изпратен с писмо на Софийска градска прокуратура, затова и с оглед задължението за неразгласяване на материали по разследването, информацията не може да бъде предоставена.

 

С решение № 1329 от 22.03.2011 Административен съд София – град отменя отказа на МТИТС. Съдебният състав посочва, че „ответникът не е ангажирал доказателства, че посоченият доклад е изпратен на Софийска градска прокуратура, не е ангажирал доказателства за това, че е образувано досъдебно производство, както и не е ангажирал доказателства, че поисканата информация е предмет на разследване, за което е необходимо неразгласяване на материалите“. Съдът посочва че постановеният отказ е незаконосъобразен, поради нарушение на материално правни норми, тъй като поисканата информация е обществена и поради недоказаност на наличието на пречки за предоставянето й.

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2024 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.