Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Случаи и дела
Случаи и дела
23.11.2011 г.

На 16 юни 2011 г. Динка Христова подава заявление до Министерството на труда и социалната политика (МТСП), с което иска информация за допълнителните възнаграждения под формата на материално стимулиране или друг вид премии в системата на министерството. Конкретно иска да получи информация дали са изплащани подобни възнаграждения от началото на 2011 г., какъв е общият им размер, колко служители са получили премии и на какво основание.

 

Отказ
С писмо от 30 юни 2011 г. главният секретар на МТСП отказва информация с мотив, че същата съдържа лични данни и за предоставянето й е необходимо съгласие на третите засегнати лица.

 

Жалба
Отказът е обжалван пред АССГ. В жалбата е посочено, че в случая не може да намери приложение защитата на личните данни, тъй като не се търси информация за получените суми от конкретни лица, а обобщена справка. Отбелязано е също, че дори да се искаше персонализирана информация, тя пак щеше да подлежи на предоставяне, тъй като става въпрос за суми, изплатени от държавния бюджет.


Развитие пред І инстанция
Делото е разгледано в открито съдебно заседание на 16 ноември 2011 г. и е обявено за решаване.


Решение І инстанция
С Решение № 5317 от 23 ноември 2011 г. АССГ отменя отказа и връща преписката на МТСП със задължителни указания за предоставяне на достъп. В мотивите си съдът отбелязва, че заявителката иска да научи не колко е получил всеки служител в министерството, а дали са изплатени допълнителни възнаграждения и на какъв принцип. Това според АССГ е обществена информация, защото предоставянето й ще позволи на Христова да си състави мнение как работи съответната администрация, по какъв начин и по какви критерии стимулира служителите си.

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2024 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.