Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Случаи и дела
Случаи и дела
28.02.2022 г.

Заявление:

Информацията е поискана със заявление от 3 юни 2021 и конкретно касае:

 

  1. Списък на делата, които прокуратурата е изпратила или ще изпрати до Европейската  прокуратура (ЕППО) преценявайки,  че  са  от  нейната компетентност, съдържащ номера на всяко дело, както и наблюдаващата го към момента прокуратура и
  2. Изпратен ли е такъв списък на ЕППО и ако не – защо.

 

Отговор:

С решение от 8 юни 2021 заместник главен прокурор към ВКП отказва да предостави достъп до информацията по т. 1 от заявлението с мотив, че тази информация подлежи на предоставяне по реда на чл. 198 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) единствено с разрешение на наблюдаващия прокурор, защото  номерата на делта идентифицирали „самите досъдебни  производства“. Освен това,  според  решението,  от тази информация гражданите  не  могат  да  си съставят  мнение  за дейността на задължения субект. По втория въпрос е предоставена информация, че такъв списък е бил изпратен на Европейската прокуратура.  

 

Жалба:

Отказът е обжалван пред АССГ. В жалбата са развити доводи, че исканата информация не попада в обхвата на следствената тайна, а предоставянето й би дало възможност на обществото да си състави мнение за дейността на Прокуратурата.

 

Развитие пред І инстанция:

Делото е разгледано в открито заседание на 16 ноември и е обявено за решаване.

 

Решение І инстанция:

С Решение 6882/22.11.2021 на АССГ частичният отказ е отменен и преписката е върната на ВКП за ново произнасяне по т. 1 от заявлението с указания по тълкуване и прилагане на закона.

 

Съдът намира за незаконосъобразен мотивът на ВКП, че за достъп до информация за делата, изпратени на Европейската прокуратура, е приложима процедура по специален закон – чл. 198 от НПК. Съдът приема за основателни доводите на жалбоподателя, че по същество се иска информация от регистър на заведени преписки, които по преценка на съответната прокуратура могат да се изпратят или са изпратени на ЕППО. Не се иска достъп до информация по съществото на преписките. Системата за регистриране на ВКП налага към досъдебните производства или прокурорски преписки да има и съответстващ им регистрационен номер. Регистрите са достъпни, освен ако не се въведе законодателно изискване информацията за изпратени към ЕППО прокурорски преписки да се засекрети, но органът не се опира на законодателна уредба, а бланкетно предлага и прилага разпоредбата на чл. 198 от НПК. Мотивите на съда завършват с довода, че от информацията, достъпът до която се иска, е възможно да се направят изводи за задължения субект - функционирането на ВКП и неговата администрация.

 

Решението е окончателно.

 

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2022 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.