Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Случаи и дела
Случаи и дела
10.03.2022 г.

Информацията за паметните бележки от срещите на представители на българската съдебна власт и представители на Европейската комисия (ЕК) в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка представлява обществена информация, която не само, че не е изключена от приложното поле на ЗДОИ, но е налице надделяващ обществен интерес за предоставянето й. До този извод стигна състав на АССГ по дело на Доротея Дачкова (в. „Сега“) срещу отказ на Министерство на правосъдието. Информацията е поискана със заявление от май 2021 и касае копия от паметните бележки от всички срещи през последните 15 години. Отказът на МП е с мотив, че информацията е ограничена за достъп, тъй като има подготвителен характер и няма самостоятелно значение – основание за отказ по чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ. С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ.

 

С Решение № 1156/24.02.2022 на АССГ отказът е отменен и директорът на Дирекция „Правни дейности“ в МП е задължен да предостави исканата информация. 

Съдът намира, че поисканата информация представлява обществена по дефиниция – касае се за мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации във връзка с обсъждане на въпроси, свързани с темите правосъдие и обществен ред, резултатите и напредъкът, по които е от значение за оформянето и съдържанието на периодичните доклади по Механизма за сътрудничество и оценка. Тези резултати са безспорно от обществен интерес и МП дължи прозрачност при отчитането им, съответно предоставяне на информация на гражданите по реда на ЗДОИ относно тях, поради което не може да бъде споделено виждането, че ЗДОИ не намира приложение по отношение на тях. 

Съдът отбелязва, че съгласно чл.13, ал.3 ЗДОИ, ограничението за предоставяне на служебна обществена информация, свързана с оперативната подготовка на актовете на органите, която няма самостоятелно значение, не може да се прилага след изтичане на две години от създаването на такава информация. Доколкото е поискана информация за паметни бележки от проведени срещи в последните 15 години, то към момента на постановяването на оспорения отказ, този двугодишен срок е изтекъл по отношение на голяма част от информацията.


Решението е окончателно.

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2022 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.