Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Случаи и дела
Случаи и дела
05.07.2014 г.

В края на януари 2014 г. Емилия Димитрова, главен редактор на в. „Севлиево днес”  подава заявление до Община Севлиево, с което иска информация за размера на заплатата на заместник-кмета с ресор „Финанси”.

 

Получава отказ с мотив, че това са лични данни на лицето, тъй като „Позицията в общинската администрация „заместник-кмет „Финанси“ е индивидуална и сама по себе си – достатъчна да се идентифицира с физическото лице, което я заема“.

 

С помощта на ПДИ, Димитрова подава ново заявление през февруари 2014, като иска само „определеното трудово възнаграждение за позиция в общинската администрация „заместник-кмет „Финанси“, без допълнителни месечни добавки“.

 

В законоустановения 14-дневен срок отново получава отказ, този път с мотива, че в общинската администрация “понятието позиция не съществува, а съгласно нормативните документи съществува понятието „длъжностно разписание“.

 

Отново с помощта на ПДИ, журналистката подава жалба до Административен съд – Габрово (ГАС).

 

С Решение № 35 от 28.05.2014 състав на ГАС отменя отказа и връща преписката на секретаря на общината за ново произнасяне. В мотивите си съдебният състав посочва, че съгласно трайната практика на Върховния административен съд вече постановеният отказ на информация не е основание за отказ и не освобождава органа от задължението да се произнесе изрично при получаване на ново заявление за същата информация. Относно другия мотив за отказ, свързан с понятието „позиция“, съдът намира, че неточното използване на определени думи или понятия в заявлението, стига заявлението да е достатъчно ясно и разбираемо, не може да бъде основание за отказ. Съдът посочва, че в случая не е налице неяснота в подаденото заявление и е напълно ясно, че с него се иска информация за възнаграждението на заместник-кмета на общината в ресор финанси. Съдебното решение завършва с посочване, че исканата информация не представлява защитени лични данни, тъй като тази защита е много по-занижена по отношение на лица, заемащи публични длъжности.

 

В резултат общината е предоставила исканата информация на Емилия Димитрова.

 

Публикации за случая и делото четете:

 

Севлиево: никой не е по-висок от тайната за заплатата на заместник-кмета „Финанси“, Емилия Димитрова, Информационен бюлетин на ПДИ, Брой 6(126), 2014 г.

 

След пет месеца признаха, че заместник-кмет работи на половин работен ден, Емилия Димитрова, Информационен бюлетин на ПДИ,  Брой 11(119), Ноември 2013 г.

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2023 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.