Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Случаи и дела
Случаи и дела
16.03.2016 г.

Заявление


На 15 август 2015 г. Красен Николов от Mediapool подава заявление до главния прокурор, с което иска достъп до информация, свързана със създаването на антикорупционно звено в прокуратурата, състава на това звено и свършената от него работа.

 

Отказ


В законоустановения 14 дневен срок не получава отговор.

С помощта на ПДИ, мълчаливият отказ бе обжалван пред Административен съд София-град (АССГ).

 

Решение І инстанция


С Решение № 851/15.02.2016 АССГ отменя отказа и връща преписката на главния прокурор за произнасяне по подаденото заявление. В мотивите си съдът посочва, че единствената призната от закона възможност за процедиране по заявление за достъп до информация е задълженият субект да постанови изричен акт. Мълчаливият отказ по заявление за достъп до обществена информация е недопустим, поради което само на това основание подлежи на отмяна.

Решението не е обжалвано и е влязло в сила.

 

Получена информация


След влизането на съдебното решение в сила Прокуратурата предоставя достъп до исканата информация за създаването и състава на специализираното звено за борба с корупция.

 

Публикация, въз основа на получената информация:

Антикорупционното звено на Цацаров: За една година - една присъда на първа инстанция

Сравненията с румънската независима прокуратура говорят сами за себе си, Красен Николов, Mediapool, 16.03.2016

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2024 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.