Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Случаи и дела
Случаи и дела
21.07.2011 г.

В края на м. май 2011 г. журналисти от в. „Сега“ и „Дневник“ [1] потърсиха информация по казус, показващ смущаващи практики в работата на МВР, а именно приемане на парични суми под формата на дарения от частни дарители. Сред дарителите има разследвани и обвиняеми лица.

Първоначално заявленията за достъп бяха подадени до министъра на вътрешните работи. Впоследствие от централата на МВР препратиха заявленията към областните дирекции, след което на репортерите се наложи да пропътуват в летните месеци стотици километри до различни кътчета на страната, за да получат ценната не само за тях, но и за обществото ни информация – пълни справки за получените дарения.

По данни от Лора Филева с колегите от в.Сега са си разделили страната, за да намалят разходите по пътуванията и да съберат оптимално бързо и евтино информацията, необходима и на двете медии.

Разразилият се впоследствие разгорещен дебат за допустимостта на частни дарения за МВР в крайна сметка доведе до реформи. В резултат на основателните критики, че подобни дарения способстват за поява на конфликти на интереси и препятстват доверието в работата на министерството, МВР прие вътрешни правила за получаването на дарения. Създаден бе и единен регистър [2] на даренията, публикуван на страницата на министерството в интернет.

За упоритостта на журналистката да получи по реда на Закона за достъп до обществена информация данни за направени конкретни дарения из страната и за публикациите, направени в резултат на разследването, Лора Филева бе удостена с почетна грамота на церемонията по връчване на награди за Деня на правото да знам през 2011 г.

Публикации:

"Спонсорите на МВР - от съдилища до шивашки  фирми”, Лора Филева, 21.07.2011
       
"Помощи  за най-богатото министерство”, Лора Филева, 24.07.2011
       
"Дарителите:  Мълчание или "Защо не" и "Помагаме и на други", 24.07.2011.
 
"Кой  какво и къде даде", 24.07.2011.
 
"МВР - по-лесно е с  дарения, отколкото с реформи", 24.07.2011.
 
"Кой какво дарява на МВР – 2", Лора Филева, 25.07.2011.
 
"Как МВР (не) дава информация", Лора Филева,  31.07.2011

[1]    Журналисти от „Дневник“ и „Медиапул“ потърсиха помощ и коментар от ПДИ по случая.
[2]    http://www.mvr.bg/NR/rdonlyres/2E17C42A-FCCD-49FE-90A7-82319C400D83/0/Darenia_MVR_godishen_update.pdf
Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2024 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.