Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Случаи и дела
Случаи и дела
07.06.2019 г.

Заявление:

През декември 2018 Петър Нанев (bTV) подава заявление до Министъра на отбраната, с което иска да му бъде предоставен списък на всички заявки, направени от МО и подчинените му структури за доставка на хранителни продукти и напитки в периода 01.08.2015 – 31.10.2018 с включен доставчик, дата на заявката, дата на доставката и стойност на доставените продукти. 

Отговор:

Първоначално от МО уведомяват заявителя, че удължават срока за отговор, тъй като исканата информация била в голямо количество, съхранявала се в различни структури и било необходимо допълнително време за нейната подготовка и обобщаване на данните. Впоследствие зам. министърът на отбраната отказва информацията с мотив, че същата не е налична в МО във вида, в който е поискана, а администрацията няма задължение да изготвя справка за удовлетворяване на конкретно заявление.

 

Жалба:

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ.

 

Съдебно решение:

В резултат, с Решение № 3860/07.06.2019 на АССГ отказът е отменен и преписката е върната на МО за ново произнасяне по заявлението съобразно задължителните мотиви на съдебното решение. Съдът приема, че от оспореното решение не може да се разбере действителната воля на задължения субект по чл. 3 от ЗДОИ. От една страна се сочи, че за периода 01.08.2015 – 31.10.2018 са сключвани множество договори за доставка на хранителни продукти за осигуряване и функциониране на разкритите в структурите на МО столове за хранене. От друга страна, последното по неизвестни за съда причини се обвързва с Закона за обществените поръчки и се прави извод, че не може да бъде предоставена информация. Съдът счита, че органът не е определил каква е търсената информация. Във връзка с последното задълженият по ЗДОИ административен орган е следвало да определи какъв е характерът на търсената информация по критериите на чл. 9 – 13 от ЗДОИ и да съобрази налице ли са основания за отказ за предоставяне на достъп до същата по смисъла на чл. 37 от ЗДОИ. Следва още, доколкото търсената информация касае трети лица, да изпълни процедурата по чл. 31 от ЗДОИ, като в случай на отказ по чл. 31, ал. 4 от ЗДОИ, то да изложи съображения за наличие или липса на „преобладаващ обществен интерес” по чл. 31, ал. 5 от ЗДОИ. С оглед изложеното, съдът стига до извод, че зам. министърът е издал незаконосъобразен акт, при липса на форма, допуснати съществени процесуални нарушения и липса на мотиви.

 

Решението е окончателно.

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2023 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.