Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Случаи и дела
Случаи и дела
18.04.2016 г.

Заявление


На 21 май 2014 г. Ралица Петрова от списание „Правен свят“ подава заявление до градския прокурор на София - Христо Динев, с което иска да й бъде предоставена информация за това кой е наблюдаващият прокурор, който е разпоредил Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС) да извърши проверка на сигнала на Николай Бареков срещу президента Росен Плевнелиев във връзка с неговата среща във Виена с представител на EVN.

 

Отказ


В отговор градският прокурор на София отказва информацията с мотив, че тя не е обществена по смисъла на закона, а представлява защитени лични данни.

С помощта на ПДИ отказът е обжалван пред Административен съд София – град.

 

Решение I инстанция


С решение № 154/12.01.2015 съдът отхвърли жалбата като прие, че исканата със заявлението информация се отнася до данни, засягащи личността на трето лице, и те не покриват понятието за обществена информация, а е от категорията на лични данни по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), достъпът до които е изключен по реда на чл. 2, ал. 4 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Според съдебния състав тази информация не е свързана с преценка на дейността на органите Софийска градска прокуратура, поради което искането на журналистката не е във връзка с целта на закона и не е свързано с обществения живот в страната.

 

Касационна жалба


Решението на първата инстанция беше обжалвано пред Върховния административен съде (ВАС).

 

Решение II инстанция


С решение № 4555 от 18.04.2016 състав на ВАС отменя първоинстанционното решение с мотив, че търсената информация съставлява обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 ЗДОИ като покрива критериите за официална обществена информация. В решението се посочва още, че обратно на приетото от решаващия съд, защитата на личните данни на публичните длъжности, сред които са и прокурорите, е много по-занижена в сравнение със защитата на останалите граждани и в разглеждания случай независимо, че се касае за лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), няма законова пречка да бъде получена информация за името на съответния прокурор от Градска прокуратура по реда и условията на Закона за достъп до обществена информация. По този начин ще бъде постигната и целта на закона за изграждане на собствено мнение на гражданите относно дейността на задължените по закон субекти. С решението си съдът отменя като неправилно, постановено в нарушение на материалния закон решение №154/2015 на АССГ, отменя и решението № ОИ-9/2014 от 28.05.2014 на административния ръководител на Софийска градска прокуратура, с което е отказан достъп до исканата информация.

 

Решението на съда е окончателно.

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2023 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.