Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Случаи и дела
Случаи и дела
11.07.2023 г.

На 18 май 2023 г. Административен съд – Смолян разгледа в открито съдебно заседание дело, образувано по жалба на Анита Чолакова (Actualno.com). Жалбата е срещу отказ на Регионална здравна инспекция – Враца (РЗИ-Враца) да предостави копие от констативен протокол от извършена на 19.12.2022 г. проверка в АЕЦ „Козлодуй“ за лечебно осигуряващо лечение на служителите на АЕЦ, включително и по линия на трудовата медицина.

 

Отказът на директора на инспекцията бе на основание, че констативният протокол от проверката е подготвителен документ, който е част от текущо административно производство.

 

ПДИ оказа дистанционна подкрепа по делото, като юридическият екип изготви и подаде жалба, а в последствие нарочна молба до съда за даване ход на делото без присъствие на заявителя. РЗИ-Враца също не изпратиха представител по делото.

 

С решение от същия ден съдия Игнат Колчев отмени отказа и записа името си в историята по прилагането на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) като първият съдия решил спор за достъп до информация в деня на заседанието.

 

Според съдия Колчев е очевидно, че установените в един констативен протокол от проверка факти и обстоятелства, нарушения на законодателството или констатацията, че такива не са налице, не е нито мнение, нито консултация. Тази информация има самостоятелен характер и тя позволява на правните субекти да си съставят мнение относно дейността на задължения по този закон субект, в случая за ефективността от извършваната от него контролна дейност, респективно за предприетите от него последващи действия, а оттам за ефективността при осъществяване на правомощията му.

 

На 26 май РЗИ-Враца предостави копие от протокола от проверката на Анита Чолакова, която отрази развитието на случая в публикация.

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2024 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.