Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Случаи и дела
Случаи и дела
13.05.2015 г.

Заявление

На 16 януари 2014 г. журналистът Росен Босев подава заявление до главния прокурор по реда на ЗДОИ, с което иска достъп до следната информация:

  1. Броят на досъдебните производства и следствените дела, които са били разпределени на г-н Делян Славчев Пеевски;
  2. Броят на изготвените от г-н Делян Славчев Пеевски обвинителни заключения, заключения с мнения за прекратяване и заключения с мнения за спиране;
  3. Броят на извършените от г-н Делян Славчев Пеевски следствени поръчки и проверки;
  4. Общата продължителност на времето в което г-н Делян Славчев Пеевски в отпуск за времето, когато е бил следовател.

Впоследствие журналистът е уведомен, че заявлението му се препраща по компетентност до г-н Роман Василев, и.ф. административен ръководител на Софийска градска прокуратура (СГП).


Отказ

Градският прокурор отказва да предостави информация по заявлението на журналиста Росен Босев с мотив, че поисканото със заявлението не представлявало обществена информация по смисъла на ЗДОИ, а наред с това тази информация засягала личността на трето лице, което не е дало съгласие за предоставянето й.


Жалба

С помощта на Програма Достъп до Информация отказът на градския прокурор бе обжалван пред Административен със София – град (АССГ).


Решение на I инстанция

С решение №3196/13.05.2014 АССГ отхвърля жалбата на журналиста срещу отказа на градския прокурор,


Касационна жалба

Решението на първоинстанционния съд бе обжалвано пред Върховен административен съд (ВАС).


Решение на II инстанция

В решение №5400 от 13.05.2015 състав на ВАС приема, че в обжалваното решение неправилно е прието, че исканата информация и по четирите точки на искането не е обществена такава, тъй като не може да допринесе за формиране на собствено мнение за дейността на органите на съдебната власт и в частност на Прокуратурата на РБ. Съдът намира, че исканата от Росен Босев информация по първите три точки от заявлението е обществена, макар да не касае цялостната дейност на Прокуратурата на РБ, а тази на отделен магистрат. Същата се създава и съхранява от задължения субект във връзка с постановените актове от съдебната власт, част от която е и прокуратурата. Доколкото се иска информация за броя на разпределените досъдебни производства и следствени дела; броя на изготвени заключения и броя на извършени следствени поръчки от конкретен магистрат, същата безспорно е създадена и се съхранява от задължения субект, при което е служебна такава по смисъла на чл. 11 ЗДОИ. В решението на ВАС се посочва още, че предвид вида на исканата информация, в случая намира приложение и нормата на чл. 5 от Закона за съдебната власт, предвиждаща право на гражданите на информация за работата на съдебната власт и съответно задължение за органите на съдебната власт да осигуряват откритост, достъпност и прозрачност на действията си.

 

Решението на съда е окончателно.


Публикации по темата:

Съдът обяви опита на прокуратурата да скрие данни за Пеевски за незаконен, в.

„Капитал“, 13.05.2015

 

Колко прокурори са необходими, за да защитят Делян Пеевски?, в.

„Капитал“, 23.03.2015

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2020 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.