Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Случаи и дела
Случаи и дела
08.05.2014 г.

На 19 март 2013 г. журналистката от в. „Дума” Светла подава заявление за достъп до информация до кмета на Столична община (СО). С него тя иска информация, свързана с управлението и разпореждането с имот общинска собственост – разпоредителните сделки и приходите от общинския имот, представляващ помещение в трафопост, което се използва за заведение.

 

В 14-дневния законоустановен срок журналистката не получава отговор и подава жалба срещу мълчаливия отказ на кмета до Административен съд Софиа – град (АССГ).

 

С Решение № 2616 от 17 април 2014 АССГ отмени мълчаливия отказ и върна преписката на кмета на СО за изрично произнасяне. В мотивите си съдът посочва, че съгласно ЗДОИ е налице законов императив за произнасяне по заявленията за достъп до информация и писмено уведомяване на заявителя за взетото решение. Неспазването на тези изисквания представлява мълчалив отказ, който е недопустим и само на това основание подлежи на отмяна. Съдът отбелязва, че исканата от журналистката информация е обществена, тъй като предоставянето й дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение за дейността на задължените по закона субекти, тоест по какъв начин кметът на СО (като орган на изпълнителната власт), съответно Столичния общински съвет (като орган на местно самоуправление), а също и общинската администрация, изпълняват своите функции, свързани с управлението и разпореждането, съответно събирането на приходите за общинския бюджет от имот – общинска собственост.

 

Срещу решението на АССГ е подадена касационна жалба от кмета. Предстои разглеждане на делото на втора инстанция от ВАС на 4 март 2015 г.Ето и публикацията на журналистката по темата: ДУМА осъди Йорданка Фандъкова, Светла Василева, в. Дума, 25.04.2014.

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2024 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.