Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Случаи и дела
Случаи и дела
27.10.2014 г.

С помощта на ЗДОИ журналистът Цветан Тодоров от в. „Народен глас“ – Ловеч, събира, анализира и публикува информация за състоянието на железопътните прелези на територията на Ловешка област. Журналистическият му интерес по темата беше провокиран от съдебно дело за инцидент с човек с увреждане, който при опит да пресече жп линията на неподдържан от БДЖ прелез закъсва със скутера си на батерии малко преди преминаването на влака. В последния момент той успява да отскочи от линията, но влакът разбива возилото му. Вследствие на инцидента човекът останал обездвижен повече от година, тъй като не можел да се придвижва без скутера си, поради което потърсил правата си пред съда за нанесени материални и нематериални вреди.

 

По този повод журналистът решава да поиска официална информация за състоянието на прелезите в Ловешка област чрез заявления по ЗДОИ, отправени до компетентните институции – Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ и Национална компания „Железопътна инфраструктура“. От отговора става ясно, че за последните три години инцидентите в областта са общо 11, както и че това не е действителната бройка, т.е. официалната информация не е пълна. От всички прелези в областта (31) само осем са снабдени с автоматични системи с трифаров светофар с мигаща светлина, като междувременно не са закривани прелези, и т.н. С предоставената информация беше изяснена част от неясните въпроси, свързани с тази тема, но за държавните институции работата тепърва предстои, тъй като в техните правомощия е да вземат мерки за превенция на инциденти. Все още десетки хора, живеещи в близост до жп линията в Ловеч (а и не само там), са принудени да я пресичат на нерегламентирани прелези на свой риск.

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2023 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.