Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Случаи и дела
Случаи и дела
06.10.2014 г.

Заявлението по случая бе подадено през юли 2013 г. от журналиста от OFFNEWS Юлиан Христов, който попита министъра на вътрешните работи има ли лидерът на партия „Атака“ Волен Сидеров издадено разрешение за придобиване, съхранение и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси и кога е издадено, както и от коя институция е издадено необходимото за целта медицинското свидетелство, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства. Повод за журналистическия интерес стана появата на депутата и лидер на „Атака“ въоръжен в парламента на 28 юни 2013.

 

От МВР отказаха да предоставят информацията, като посочиха, че заявлението е недопустимо и не следва да бъде разглеждано. Според министерството поисканата информация не е обществена, не е свързана с работата на МВР по ЗДОИ и представлява лични данни на Волен Сидеров.

 

С помощта на ПДИ бе заведено дело срещу отказа на МВР да предостави информация пред Административен съд София – град (АССГ). Сред изложените в нея мотиви за отмяна на отказа са: наличие на надделяващ обществен интерес от разкриване на информацията, тъй като тя касае публичната поява на партиен лидер и народен представител с оръжие (т.е. средство, опасно за живота на мнозина). В жалбата се посочва също, че информацията не представлява лични данни, тъй като не е поискано разкриване на съдържанието на данните за психическото състояние на лицето или други лични данни по смисъла на закона, а единствено информация за дейността на компетентните органи на МВР по приложение на закона.

 

С определение №219/ 15.01.2014 състав на АССГ отмени отказа на МВР и върна преписката за произнасяне по същество по заявлението за разрешителното за оръжие на лидера на „Атака“ Волен Сидеров.

 

Според съда поисканата със заявлението информация е обществена. От една страна информацията относно разрешителното за оръжие е обективирана в акт на съответния орган от системата на МВР при осъществяване на правомощията му по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, в същото време е обществена и информацията по втората точка от заявлението  - относно евентуално издаденото медицинско свидетелство за липсата на психически разстройства на титуляра на разрешението. В определението се посочва още, че противно на мотивите на отказа, със заявлението не е поискан достъп до лични данни, тъй като в него изрично е посочено, че не се търси достъп до конкретни документи, както и подробности за здравословното състояние на лицето. Нещо повече, според съда, в случая е налице „надделяващ обществен интерес“ по смисъла на §1 т.2 от Допълнителните разпоредби на ЗДОИ, тъй като получаването на информацията би повишило прозрачността и отчетността на народния представител (с оглед и на възможността за обществена оценка на неговите действия), който е на собствено основание и субект по чл.3 от закона. Съдът отменя отказа и връща преписката на административния орган за произнасяне по същество.


Предоставена информация:

С решението на министерството №812100/ 25.07.2014 за достъп до обществена информация по заявлението на журналиста е предоставена справка по двете отправени искания. В отговора е посочено, че на Сидеров са издадени две разрешения за придобиване на две огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях. Същите са отнети по заповед на началника на 6 РУП на МВР и предадени за съхранение в полицейското управление на 11.04.2014. В решението се посочва и от кого и на коя дата е издадено медицинското свидетелство на бившия депутат.


Публикации по случая:

Сидеров носил не един, а два пистолета. Разрешил му го столичният психодиспансер, Юлиан Христов, OFFNews, 4 август 2014

Случаят с разрешителното за оръжие на Волен Сидеров отива в съда, Юлиан Христов, OFFNews, 26 август 2013

МВР: Недопустимо е да се пита има ли Сидеров разрешително за оръжие, Юлиан Христов, OFFNews, 22 юли 2013

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2023 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.