Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Случаи и дела
Случаи и дела
05.12.2016 г.

Заявление:

На 9 май 2016 журналиста от в. "Отзвук" - Смолян Зарко Маринов подава заявление до кмете на Община Смолян. С него той иска достъп до всички моментни и месечни протоколи, съставени между 01.01.2016 и 09.05.2016. по договорите между общината и почистващите фирми „Титан клинър“ ООД  и „Еко титан груп“ АД, както и до справката за начислените и изплатени суми за снегопочистване и зимно поддържане на „Титан клинър“ ООД за зимен сезон 2015/2016.

 

Отказ:

С решение №14/08.06.2016 кметът на Смолян предостави информация за начислените и изплатени суми за последния зимен сезон, но не и исканите от заявителя моментни и месечни протоколи.

 

Жалба:

Постановеният отказ бе обжалван по отношение на частта, в която липсва произнасяне.

 

Решение на I инстанция:

С решение №299/09.11.2016 Административен съд – Смолян отмени мълчаливия отказ на кмета. Според съда в конкретния случай с оспореното решение кметът на Смолян не се е произнесъл изцяло по заявлението на жалбоподателя. Вместо това той е предоставил частично исканата информация в определен от него обем под формата на изготвени писмени справки за начисленията и плащанията по договорите. По този начин, в тази част е формиран мълчалив отказ - предмет на съдебен контрол за законосъобразност. В решението си кметът не е изложил никакви мотиви защо не предоставя поисканите по т.1, т.2 и т.3 от заявлението „всички моментни и месечни протоколи“, което е нарушение на закона и следва да бъде отменено в тази част. Посочените за първи път мотиви за отказ в писмените бележки по делото не могат да санират пропуска в оспореното решение на кмета на община Смолян, се посочва в решението.

 

Решението подлежи на обжалване.

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2023 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.