Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Контакти
Фондация Програма Достъп до Информация
Web:
E-mail:
Тел.:
(02) 988-50-62
Тел.:
(02) 981-97-91
Тел.:
(02) 986-77-09
бул. Васил Левски №76
ет. 3; ап. 3
София 1142

Ако сте заинтересовани от нашата работа, имате нужда от повече информация или просто желаете да помогнете, не се колебайте да се свържете с нас.

Можете да се обърнете и към нашите координатори в по-големите градове.

Ако търсите помощ и желаете съдействие в случай на нарушаване правата Ви за достъп до информация, изпратете e-mail на нашите юристи.

Фондация Програма Достъп до Информация (ПДИ) е учредена на 23 октомври 1996 г. в град София от журналисти, юристи, социолози и икономисти, решени да допринесат за установяването на информирано обществено мнение.

Нашата основна цел е да спомагаме за реализиране правото на гражданите на информация, заложено в чл. 41 на Конституцията на Република България:

Чл. 41. (1) Всеки има право да търси, получава и разпространява информация. Осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на другите граждани, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала.

(2) Гражданите имат право на информация от държавен орган или учреждение по въпроси, които представляват за тях законен интерес, ако информацията не е държавна или друга защитена от закона тайна или не засяга чужди права.

От своето създаване до днес ПДИ провежда постоянна кампания за подобряване състоянието на достъпа до информация в България и участва активно в международни мрежи и инициативи, свързани със защитата на правото на информация.

Целите на Програма Достъп до Информация са:

 • да подпомага упражняването на правото на информация;
 • да насърчава търсенето на информация чрез гражданско образование в областта на свободата на информация;
 • да работи за прозрачност на институциите на централната и местната власт.

Дейности на Програма Достъп до Информация

 • Наблюдаваме законодателството за свобода на информацията в България и участваме в дебатите за неговото съответствие с международните стандарти
 • Работим с изградена журналистическа мрежа в 27 града в страната за наблюдение на практиките за достъп до информация и даваме препоръки за усъвършенстването им
 • Подготвяме и провеждаме специални проучвания за състоянието на достъпа до информация
 • Консултираме случаи, свързани с правото на информация - повече от 4000 случая
 • Оказваме правна помощ в индивидуални случаи, включително представителство в съда по близо 400 дела за достъп до информация
 • Разясняваме правото на достъп до информация чрез медиите, изразяваме обществено становище по актуални проблеми и полемики, свързани с достъпа до информация и злоупотребите на всички равнища
 • Организираме работни срещи, семинари и конференции по проблемите на достъпа до информация
 • Провеждаме специализирани обучения по свобода на информацията за държавни и общински служители, журналисти и неправителствени организации
 • Подготвяме информационни материали и публикации за централния и местния печат
 • Поддържаме интернет страница, чрез която информираме за случващото се в сферата на достъпа до информация в страната
 • Подготвяме и издаваме наръчници за упражняване на правото на достъп до информация, както и печатни издания, разясняващи отделни аспекти в законодателството за достъп до обществена информация
 • Издаваме и разпространяваме по електронен път месечен бюлетин, отразяващ местни и международни новини в областта на достъпа до информация
 • Активно работим в международна мрежа на организации – застъпници за свобода на информацията

ПДИ инициира и организира годишните церемонии за Международния ден на правото да знам от 2003 година.

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2024 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.