Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Как да получим достъп?
Наръчник
Заявление за достъп до информация
Често задавани въпроси

Основно направление в работата на Програма Достъп до Информация е предоставянето на безплатна правна помощ на търсещите информация. За консултации към нас се обръщат граждани, журналисти и неправителствени организации, които срещат различни по естеството си трудности при упражняване на правата си по Закона за достъп до обществена информация.

 

Предлагаме ви правния коментар на най-често задаваните въпроси:

 

В какво се състои правото на достъп до информация?
Трябва ли заявителите да обясняват защо им е необходима информацията?
Има ли групи заявители, които ползват привилегии при получаването на достъп до информация?
Кой е задължен да предоставя информация по реда на ЗДОИ?
Задължени ли са държавните или общинските "предприятия" да предоставят информация?
Каква информация мога да искам по ЗДОИ?
Искането за достъп до информация административна услуга ли е?
Възможно ли е по реда на ЗДОИ да се получи архивна информация?
Еднакъв ли е редът за достъп до обществена информация и достъп до лични данни?
Каква информация могат да откажат да ми предоставят?
Има ли случаи, в които може да ми се предостави определена информация, макар и да е ограничена за достъп?
Как да поискаме достъп до информация?
Трябва ли заявление, подадено по електронен път, да бъде подписано с електронен подпис от заявителя?
Заплаща ли се получената информация?
Какво да правя, ако институцията ми откаже?
Към кого мога да се обърна за помощ?
Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2021 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.