Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Разследвания
Покана 2014
Правила за кандидатстване
Жури 2014
Често задавани въпроси
Често задавани въпроси

Вашите въпроси, във връзка с конкурса за журналистически разследвания, може да задавате на адрес: fany@aip-bg.org или на телефони: 02/988 50 62; 02/986 77 09; 02/ 981 97 91. Лице за контакт: Фани Давидова
 
1. При спечелване на грант, и последващо отчитане на работата, ще се изисква ли представянето на платежни документи за извършени разходи по време на разследването?
Не. Съгласно публикуваните на сайта на ПДИ правила, на спечелилите кандидати се предоставя лично подкрепа/грант в размер на 4500 лева. Всички разходи по провеждане на самото разследване и подготовка на журналистическия материал са за сметка на кандидата, ето защо ПДИ не изисква представянето на каквито и да е документи за направените разходи по време на разследването или по подготвянето на финалния материал.
 
2. Извън гранта от 4500 лева, ПДИ покрива ли разходите по търсене и предоставяне на информацията?
Не. Съгласно публикуваните на сайта на ПДИ правила, на спечелилите кандидати се предоставя лично подкрепа/грант в размер на 4500 лева. Всички разходи по провеждане на самото разследване и подготовка на журналистическия материал – заплащане на разходите по предоставяна на информацията, евентуални транспортни разходи и др. са за сметка на кандидата.
 
3. Извън гранта от 4500 лева, биха ли могли да се покрият  разходите по заснемането на филм за разследването?
Не. Всички разходи по провеждане на самото разследване и подготовка на журналистическия материал са за сметка на кандидата. Съгласно публикуваните на сайта на ПДИ правила, на спечелилите кандидати се предоставя единствено лична подкрепа/грант в размер на 4500 лева.
 
4. В правилата за кандидатстване, раздел „Препоръчителни документи“, са посочени предишни публикации. Задължително ли е това да бъдат публикации в печатни или електронни медии? Могат ли да бъдат представени заснети и излъчени документални филми.“
Да. Кандидатите могат да представят авторски журналистически материали по избор, включително филми, репортажи, разследвания публикувани в блогове, лични сайтове и т.н.
 
5. В правилата за кандидатстване, раздел „Препоръчителни документи“, e посочена Препоръка от редактор, преподавател, издател. Трябва ли препоръката да е от настоящия редактор на изданието, в което работя или мога да избера друго лице за препоръчващ?
Да. На първо място следва да се отбележи, че изискването за представяне на препоръките е поставено в раздел „Препоръчителни документи“, т.е. те не са задължително условие при кандидатстване. Кандидатите могат да приложат препоръка, подписана от лице по техен избор.
 
6. Могат ли да кандидатстват екипи от автори?
Не. Съгласно публикуваните на сайта на ПДИ правила, до конкурс се допускат само индивидуални кандидатури.
 
7. Може ли един кандидат да подаде две проектни предложения?
Няма пречка за това. Следва да се има предвид обаче, че няма да бъдат одобрени едновременно и двете проектни предложения. Съгласно публикуваните на сайта на ПДИ правила за кандидатстване, раздел „Покани за кандидатстване с проектни предложения “, изрично е отбелязано, че кандидати, които вече са получили подкрепа за свои разследвания от ПДИ, могат да кандидатстват отново при публикуване на следваща покана за кандидатстване.
 
8. Могат ли журналисти от една медия да кандидатстват с отделни проектни предложения?
Да. Съгласно публикуваните на сайта на ПДИ правила за кандидатстване,  на спечелилите кандидати се предоставя лично подкрепа/грант. Тази подкрепа се предоставя лично независимо от това дали журналистът работи в печатна, електронна или интернет медия или е на свободна практика. Ето защо няма пречка двама или повече отделни журналисти, работещи в една медия да подадат отделни проектни предложения.
 
9. При провеждане на разследването използването на ЗДОИ единствен източник на информация ли следва да бъде?
Не. Използването на ЗДОИ може да бъде един от източниците на информация, но не и единствен. Съгласно публикуваните на сайта на ПДИ правила за кандидатстване, кандидатите са свободни да ползват всички публични източници на информация в зависимост от нуждите на разследването.
 
10. Какъв е последният срок за кандидатстване?
Съгласно публикуваните на сайта на ПДИ правила за кандидатстване, крайният срок за подаване на проектни предложения е 14 декември 2014 г. Тъй като проектните предложения се подават по електронен път, за валидно подадени предложения се приемат тези, изпратени до 24.00 часа на същата дата.


Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2023 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.