Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Разследвания
Разследвания
Конкурс 2017
Конкурс 2015
Конкурс 2014
15.04.2015 г.

Статията е част от разследване на Лили Границка от MEDIAPOOL, проведено с подкрепата на ПДИ в рамките на проект, финансиран от Фондация "Америка за България". Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от автора и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на финансиращата организация. 


В Специализирания наказателен съд в София тече мегапроцес срещу бившия областен управител на Добрич Ердинч Хаджиев, бившия директор на дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в областната управа Пламен Ганев и началника на службата по кадастър, картография и геодезия Костадин Костадинов. Те са обвинени за продажбата на част от държавната граница - близо 75 дка отвоювана от морето плажна ивица между Балчик и Албена, както и на още 15 сделки по "занижени цени" на имоти край морето и в района на Добрич, сред които земи около най-стария нос край Шабла, както и за "подаряването" на 300 дка държавни гори на дружеството "Русалка тур".


И ако държавата успява да си отвоюва завзетата плажна ивица, която е част от държавната граница, не така стоят нещата с подарените 300 дка държавна гора на "Русалка тур". Този случай също е присъединен към мегаделото в Специализирания наказателен съд в София. Причината е, че деактуването на земята от публична държавна собственост в полза на фамилия Баневи става с подписа на тогавашния областен управител Ердинч Хаджиев (ДПС) дни преди парламентарните избори през 2009 г.

 

В продължение на десетилетие Николай Банев прави няколко опита да се сдобие с 300-те дка гора, но удря на камък. Чрез дружеството "АКБ корпорация", той купува 60% от капитала на държавната фирма "ВС Русалка" за 2.01 млн. долара през април 1999 г. В издадения нотариален акт от 16 октомври 2000 г. е записано, че "всички недвижими имоти – ресторанти, хотели, бунгала са построени върху земи на държавния горски фонд с площ от 300 дка". Нещо повече в приватизационния договор е посочено, че в баланса на "ВС Русалка" стойността на земята е 0 лв., пише в обвинителния акт. Това би трябвало да означава, че земята не е част от приватизационния договор. За това през 2003 г. "АКБ корпорация" подава две молби - до Районното управление по горите Варна и до Държавната дивечовъдна станция Балчик за замяна на гората с други земи, собственост на Банев, но замяната не е направена. През 2008 г. следва нов опит за придобиване на 300 дка гора през предишния областен управител Динчер Хаджиев, също от ДПС, но получава отказ. Пробва и през тогавашният шеф на Агенция по горите Стефан Юруков от БСП, който също му отказва, става ясно от обвинителния акт.

 

Баневи получават безплатно 300 дка гора


Николай Банев обаче не се отказва и вратите му се отварят при Ердинч Хаджиев. На 14 май 2009 г. той издава така нужната му заповед за деактуването на имота от горския фонд без да уведоми Министерството на земеделието и Агенцията по горите.

 

Искането до областната управа е подадено от дъщерята на Банев – Мария Банева на 22 април 2009 г., става ясно от обвинителния акт. Тя внася заявление от името на "Русалка тур", с което иска да бъдат отписани от актовите книги за недвижими имоти поземлените парцели, съставляващи терена на "Русалка". В качеството си на областен управител Едринч Хаджиев издава заповед, в която пише: "Да се отпишат от актовите книги недвижимите имоти - частна държавна собственост и се предоставят на новия собственик "Русалка тур" ООД... - следва списък от идентификационните номера на парцелите. На 16 юни 2009 г. нотариус Йордан Павлов издава констативен нотариален акт за собственост на поземлен имот - територията на ваканционното селище, по писмени доказателства на "Русалка тур" ООД и Евгения Банева. Всички нотариални актове свързани с този имот, както и препродажбите му на свързани с Баневи фирми се правят през нотариус Йордан Павлов, става ясно от материалите по делото.

 

Така без да е платена и една стотинка за държавния горски имот, "Русалка тур" става собственик на 300 дка гора. Следва бърза препродажба на свързани с фамилия Баневи фирми. На 1 юли 2009 г. "Русалка тур" препродава 300 декара гора на "Паррус" ЕООД за 127 500 лв. Дружеството е собственост на Николай Банев. Щетата за държавата е оценена на 44.533 млн. лв., според експертизата по делото и обвинителния акт срещу Ердинч Хаджиев и Пламен Ганев.

 

От своя страна фамилия Баневи ограничават с бариера свободния достъп до плажа, до рибарското селище и до близка частна туристическа база.

 

"Това е най-скандалното раздаване на гора, тук дори в замяна държавата не е получила нищо", казва след смяната на властта тогавашният министър на земеделието Мирослав Найденов (ГЕРБ).

 

“Областният управител не продава земи и в случая става дума за издаване на заповед за деактуване от 14 май 2009 г. на имот от 300 дка във ваканционно селище по северното ни Черноморие. Заповедта е издадена, след като други институции са издали заповед за продажба на даден имот. Моето задължение е да ги деактувам." С тези думи Ердинч Хаджиев оправда постъпката си на пресконференция на 7 юли 2009 г., цитиран от агенция "Фокус".


Частичен успех за държавата


През 2010 г. Министерството на земеделието завежда дело срещу фирмите на Баневи за правото на собственост върху 300 дка гора. Окръжният съд в Добрич признава за собственост на държавата 182.5 дка гори. Това е територията, върху която няма постройки.

 

Останалата част от гората не е върната, защото върху нея са изградени хотели и къщички. Това са подобрения върху имота, на които фирмата на Баневи има право, отсъжда съдът в Добрич.

 

Той приема, че държавната фирма "ВС Русалка" не е имала право да управлява и стопанисва спорните 300 дка терени, защото при преобразуването й в еднолично дружество през 1991 г. земята не е била част от активите й. Така през 1999 г. "АКБ Форес" е купила само сградите, но не и терена. Магистратите постановиха, че записването на имота в счетоводния баланс на "Русалка тур" на Баневи не е основание за придобиването на терена.

 

Нещо повече, през 2001 г. и 2002 г. Баневи са плащали наем на Държавното лесничейство в Балчик съответно 3000 лв. и 5750 лв. , става ясно от материалите по делото. "Тези фактури са за пръскане срещу гъсеници, които нападат гората, а не са наем за ползване на гората. Погледнете сумите – те са смешни", коментира Евгения Банева пред Mediapool.

 

Според съдиите в Добрич заповедта за деактуване на имота, издадена от областния управител Ердинч Хаджиев е невалидна и на държавата са върнати 182.5 дка гора. Решението на Окръжния съд в Добрич е потвърдено и от магистратите от Апелативния съд във Варна.


И нов шанс за Баневи


Семейство Баневи обжалва решението пред последната инстанция – Върховния касационен съд и следва обрат по делото.

 

Върховните съдии допускат за основателно твърдението на фамилия Баневи, че е необходимо да бъде направена комплексна техническа експертиза, която да установи каква част от присъдения на държавата терен се използва от комплекса.

 

"Това е най-безумното дело, което може да се заведе, защото за всички е ясно, че държавата е продала комплекса през 1999 г. заедно с терените под него. Тотален смях", коментира Евгения Банева пред Mediapool.

 

Така през май 2014 г. делото отново е върнато за разглеждане на Апелативния съд във Варна. Близо година по-късно ход все още не му е даден, защото вещите лица не са готови с комплексната техническа експертиза. Тя струва 24 000 лева, които ще бъдат платени от "Русалка тур". Решението е на съда, ние нямаме нищо против Министерството на земеделието да плати тези пари, каза Банева.

 

* Другите статии в разследването: "Как да прилапаш парче от държавната граница без да ти се размине" и "За баджанака - земи край фара на Шабла".

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2022 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.