Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Разследвания
Разследвания
Конкурс 2017
Конкурс 2015
Конкурс 2014
09.04.2016 г.

Статията е част от серия от публикации, подготвени в резултат на разследване на Спас Спасов от Дневник.бг, проведено с подкрепата на ПДИ в рамките на проект, финансиран от Фондация "Америка за България". Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от автора и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на финансиращата организация.  


Анализ на "Дневник" показа, че в периода 2013 - 2015г. десет от големите общини в България са похарчили за т.нар. "медийни услуги" близо 2.6 млн. лв. Обобщение на данни от разследването, направено по документи, получени по Закона за достъп до обществена информация, може да прочетете тук. "Дневник" продължава с публикации за резултатите за всяка от споменатите общини. 

Близо 28 хил. лв. е платила община Благоевград по договори за медийно обслужване, подписани с пет дружества през 2012г. и 2013г. Това сочи справката, предоставена от председателя на Общинския съвет в града Радослав Тасков. В нея липсват данни за следващите две годни - 2014 и 2015, въпреки че бяха поискани със заявление по Закона за достъп до обществена информация.

Кметът отказва информация за медийните договори

"Дневник" потърси аналогична информация и за евентуалните разходи, направени за същия тип услуги, от администрацията на кмета на града Атанас Камбитов (ГЕРБ), но с два последователни отказа той отхвърли искането да я предостави

Основният мотив за отказа на Камбитов е несъгласието на медиите, получили финансиране от администрацията му, да бъдат разкривани данни от договорите им с нея.

Според юристите на "Програма Достъп до информация" обаче съгласието на контрагентите
не е нужно за предоставяне на информация, за която е на лице т.нар. "надделяващ обществен интерес". Той е регламентиран в Допълнителните разпоредби към ЗДОИ, където е записано, че "надделяващ обществен интерес за разкриване на информация е налице винаги, когато тя е свързана със страните, подизпълнителите, предмета, цената, правата и задълженията, условията, сроковете и санкциите, определени в договори, по които едната страна е задължен субект по Закона".

Община Благоевград е точно такъв субект, но администрацията й отказа да се съобрази с този факт.

Според копията от договорите, приложени към справката на Общинския съвет в Благовград, всички те, с изключение на един, са

подписани от кмета Камбитов

През 2013г. дружеството "РРК Струма" е получило за срок от една година 3960 лв. срещу задължението "да публикува съобщения, звукови файлове, информационни и други материали по заявка на възложителя".
Аналогични задължения срещу 5500 лв. е поела и регистрираната в Софя компанията "АBC КО". Тя е издател на вестник "Вяра" и едноименния сайт в интернет.

Интересна подробност в този договор е уточнението, че освен обяви и съобщения, срещу договореното заплащане сайтът се ангажира

да публикува и "редакционни материали"

Дружество на име "Топ преса", отбелязано в справката като издател на вестник "Без цензура", е получило за услугите си 5328 лв. Този договор е сключен още в средата на 2012г. и е подписан от тогавашния председател на Общинския съвет в Благоевград Даниела Савеклиева, но отново след съгласуване с Атанас Камбитов. Справка в архива на Търговския регистър не откри дружество с такова име.

Едноличното дружество "Стуарт" е собственик на местната телевизия "Дартс". През януари 2013г. то е получило от местния бюджет 7200 лв. срещу задължението "да продуцира програми и предавания, да предоставя програмното си време, да отразява на живо "събития, мероприятия, инициативи и др.", свързани с дейността на Общинския съвет в града.

Медии с общински връзки

Сред ползвалите публичен ресурс за дейността си в Благоевград е и местната телевизия "Око", в която до 10 август 2015г. 40% от дружествените дялове са били съсобственост на Николай Тасков, баща на сегашния председател Общинския съвет Радослав Тасков. След това телевизията е прехвърлена на компанията "Роуд енд уотър инженеринг". Тя е регистрирано през май м.г. - само шест месеца преди последните избори за местна власт.

Договорът на телевизия "Око" от 2013г. е на стойност 6000 лв.

В момента в Благоевград излизат три местни вестника - "Струма", "Вяра" и "Топ преса". Те имат и сайтове. Местните телевизии са две – вече споменатите "Око" и "Дартс". Регионални редакции, поддържат националните телевизия и радио, както и радиоверигите "Дарик" и "Фокус".

Сайтовете, предлагащи новини от Благоевград, са поне десет, но информация за издателите им е публикувана само в два от тях. Това са "Благоевград нюз" и "Благоевград утре". Първият се издава от дружеството "Благоевград Медия Груп", а вторият от свързваната с министъра на младежта и спорта Красен Кралев "Алтернатив медиа груп".

Колко и кои от изброените медии са имали договори с общинската администрация няма как да бъде установено заради отказаната справка от кмета на Благоевград. Но склонността на общината да купува благосклонността на медите е отваряла вратата за "двупосочен рекет", твърдят местни журналисти.

Преднамерените атаки, които секват в момента, в който се подпише договор за "услуги", съвсем не са рядкост, казват те. Отказът да бъдат цитирани имената им е обясним. През последните няколко годни "твърдата ръка" на Камбитов по отношение на медиите, както и съдебните дела, които води срещу журналисти, станаха повод за намеса от страна на професионални сдружения в страната.

Един от примерите за това, получил широка гласност заради реакцията на "Асоциацията на европейските журналисти България", беше

съдебен иск на кмета Камбитов на стойност 100 хил. лв.

срещу Мариета Димитрова, собственик на информационния сайт - www.blagoevgrad-news.com. Исканата сума трябваше да покрие "неимуществени щети", нанесени със статия от май миналата година. Тя беше озаглавена "Кметът Камбитов - фалит или елит" и в нея Димитрова описваше резултатите от свое разследване, продължило почти три месеца.

Платен имидж

В проведения телефонен разговор по повод това разследване, кметът на Благоевград лично цитира текстът от договорите, подписвани с медии, в който са описани условията за получаване на общинско финансиране. Според него те са били длъжни: "Да защитават престижа на институцията" като за срока на договора "изпълнителят няма право да публикува непотвърдена, неприлична, клеветническа и лъжлива информация, уронваща авторитета на община Благоевград, Общинския съвет, кмета на общината, председателя на Общинския съвет, както и авторитета на общинските служители".

Ефектът от подобна "медийна политика" разбира се е спорен. Но той лесно може да бъде проследен през бърз преглед на съдържанието, публикувано в произволно избрани местни уебсайтове.

Така например само на 25 март един от тях - "Благоевград утре" е публикувал през няколко часа четири текста със следните красноречиви заглавия: "Кметът Камбитов посрещна носителките на приза "Жена на годината" на Благоевград", "Трето училище благодари на кмета Атанас Камбитов", "Кметът Камбитов: "Няма по-социална община от Благоевград!" и "Кметът Камбитов поздрави дамите за Деня на благоевградчанката".

 

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2024 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.