Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Разследвания
Разследвания
Конкурс 2017
Конкурс 2015
Конкурс 2014
18.07.2016 г.

Статията е част от серия от публикации, подготвени в резултат на разследване на Спас Спасов от Дневник.бг, проведено с подкрепата на ПДИ в рамките на проект, финансиран от Фондация "Америка за България". Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от автора и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на финансиращата организация. Както много други български общини Шумен също поддържа собствен "медиен център". Общинското дружество има широк предмет на дейност - "създаване и излъчване на телевизионна и радиопрограма, издателска дейност, видео и звукозаписи, разработка и реализация на медийни продукти, информационна и консултантска дейност" и т.н. Но на практика от дълги години центърът функционера единствено като общински ефирен телевизионен канал "ОМЦ".

Заради загубите, които непрекъснато е трупал на 27 септември м.г. с решение на Общинския съвет в града той е преструктуриран от общинско дружество в общинско предприятие. То има 17 служители и бюджет от 62.5 хил. лв.

Няколко договора, публикувани на сайта на община Шумен показват, че телевизията "ОМЦ" е изработвала и излъчвала

политическа реклама срещу заплащане

На какъв принцип е ставало това, от представената справка не става ясно. Но тарифите на канала явно са били ниски, тъй като най-сериозните суми, получени от Националния фронт за спасение на България и АБВ по време на кампанията за извънредните парламентарни избори през 2014г., са съответно – 2130 лв. и 1200 лв. Останалите няколко договора за политическа реклама, са подписани с телевизията преди изборите за местна власт през миналата година и, са на стойност от 150 до 500 лв.

Въпрки, че има собствен телевизионен канал и структура с потенциал да покрива всички нужди на администрацията в сферата на масовите комуникации община Шумен редовно е плащала за услугите и на частни медии. За тригодишния период от 2013 г. до 2015 г. тези разходи са почти 96 хил. лв. Това показва справка, предоставена на "Дневник" по Закона за достъп до обществена информация.

Документът, подписан от новия кмет на града Любомир Христов (ГЕРБ), изглежда странно. В него партньорите на общината по договорите за "информационно обслужване", които е сключвал предшественика на Христов Красимир Костов (БСП) са обозначени с

поредни цифри – от "Медия 1" до "Медия 5".

Според Роза Енчева, главен експерт "Връзки с обществеността" в администрацията имената на медиите, с които Шумен е сключвал договори за услуги, били подменени с цифри, тъй като една от тях категорично отказала името й да бъде оповестявано публично.

От така оформената, анонимна справка става ясно следното:

Фаворит на община Шумен

е била "Медия 2". През 2013г. и 2014г. тя е получила съответно 13.4 хил. лв. и 13.8 хил. лв. Договор със същата медия е бил сключен и на 1 януари 2015г., но информация за сумата, изплатена по него няма.

Останалите номерирани медии изостават далеч зад "любимец 2" като през последните три години всяка от тях е получавала почти идентични суми за услугите, които е предлагала.

За "Медия 1" със съвсем слаби колебания те са в размер на около 3.5 хил. лв., а за "Медия 3" - точно 8040 лв.

През 2013г. "Медия 4" стартира с 6.6 хил. лв., но през 2014г. и 2015г. сумата е леко увеличена на 6.7 хил. лв.

Изключение от постоянството

на община Шумен към обемите на отчисленията за медийни услуги прави "Медия 5". През 2013г. тя е получила за услугите си 6 хил. лв., през 2014 парите падат до 3 хил. лв. а през 2015 отново се увеличават до 5 хил. лв.

За какво точно са извършени плащанията – справката, предоставена от кмета на Шумен мълчи.

"Ние имаме строго регламентирани отношения с медиите

каза за "Дневник" Любомир Христов. Има конкретни цели, за чието изпълнение са сключвани договоритe, и никакви условия извън тях не са поставяни. Нашите отношения с журналистите са ясни. Аз многократно съм казвал, че ще разчитам на тяхната критичност като коректив за работата на администрацията си. Стига критиката да не е преднамерена".

За разлика от Любомир Христов, председателят на Общинския съвет в Шумен Борислав Беджев (ГЕРБ) града изобщо не отговори на изпратеното заявление по Закона за достъп до обществена информация.

От отговора на поставените в него въпроси трябваше да стане ясно дали съветът е имал собствен бюджет за медийни услуги през последните три години, в какъв размер е бил той и за какво е използван.

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2024 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.