Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Разследвания
Разследвания
Конкурс 2017
Конкурс 2015
Конкурс 2014
08.04.2015 г.

Статията е подготвена в резултат на разследване на Доротея Дачкова от в."Сега", проведено с подкрепата на ПДИ в рамките на проект, финансиран от Фондация "Америка за България". Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от автора и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на финансиращата организация. 


Вещите лица играят ключова роля във всяко разследване и съдебен процес. Без значение дали става дума за убийство, за делба на имущество или за доказване на данъчни задължения. Отдавна е ясно, че в сферата има много проблеми, но те се неглижират както от изпълнителната и законодателната, така и от съдебната власт. На практика дадено дело може много лесно да бъде "пробито" през експертите, на които магистратите са принудени да се доверяват.

Няма стандарти, системата за регистрация на вещите лица е твърде формална и позволява да се назначават хора без нужната квалификация, няма срокове, в които експертите са длъжни да представят заключенията си.

Експертите не декларират конфликт на интереси,

нито пък имотното си състояние. Не се води единен регистър на експертизите, така че пълна картина за дейността им няма. Наскоро станахме свидетели и как без никакви последствия вещо лице загуби прословутите тефтери на бившия шеф на Комисията за конфликт на интереси Филип Златанов, които са ключово доказателство по делата срещу него. Работата на експертите влияе пряко върху бързината и качеството на правосъдието. Точно затова трябва да е един от приоритетите за съдебната реформа. Съдии разказват как делата се отлагат заради експертизи, които не са готови навреме, или пък не са отговорили на всички поставени въпроси.

"Сега" потърси по реда на Закона за достъп до обществена информация данни от различни институции, които да покажат ситуацията с експертизите и какво се прави за решаването на проблемите в последните години. И така стана ясно, че от началото на 2010 г. до края на 2014 г. Висшият съдебен съвет е бил ангажиран само с една кръгла маса по проблемите на съдебните експертизи, като е отпуснал 500 лв. за организацията й на Съюза на юристите. Няма данни какъв е бил ефектът от събитието. За същият период Министерството на правосъдието не е правило форуми по темата.

През това време обаче съдилищата и прокуратурите са платили над 20 млн. лв., а МВР - над 32 млн. лв. Не се води статистика по видове експертизи, затова не могат да се направят и изводи за какво се плаща най-много.

 

Страните сами си плащат за експертизи

по гражданските, търговските и административните дела. Ето какви са числата за софийските съдилища, които, като най-натоварени, са с най-голям оборот. В градския съд за петте години хората са дали общо над 7.43 млн. лв., в административния - над 3.17 млн. лв., а в апелативния - 548 114 лв. От районния съд не предоставиха данни. Сумите може и да изглеждат големи, но са нищожни на фона на съдебния бюджет. Те показват и проблема със заплащането на експертите, което пък е пряко свързано с това колко усилия полагат, за да свършат работата си и колко се пазят от контакт със страните по делата. Което пък води до необективност, много трудна за долавяне от магистратите.

Въпреки натрупаното недоверие, разследваните и осъдените експерти изобщо не са много. От Върховната касационна прокуратура дадоха само статистика - от началото на 2010 г. до септември 2014 г. са образувани

114 разследвания срещу вещи лица

и оценители. В съда са внесени 23 прокурорски акта срещу 55 души. Осъдени с влязла в сила присъда са едва четирима. Едно от наказанията е условно, 1 е санкциониран с глоба, а двама - с "друго", сочат данните на държавното обвинение. Оправданите са 9. От прокуратурата обаче не предоставиха нито имената на оправданите и осъдените, нито пък номерата на делата им, по които казусите лесно биха могли да бъдат намерени в съдилищата.

"Сега" потърси данни и от Върховния касационен съд (ВКС) за присъдите срещу експерти, както и за възобновените дела заради неверни заключения. В отговора от съда, подписан от главния му секретар, вместо справка има упътване как се търси в онлайн деловодната система. Подобна справка обаче не може да претендира за изчерпателност.

В системата бяха открити две граждански дела, чиито актове са отменени заради неверни заключения. След като

 

експерт е признат за виновен 


за даване на невярно заключение по непредпазливост, ВКС нарежда на Окръжния съд в Стара Загора да преразгледа дело за несъстоятелност. При новия процес е променена началната дата на неплатежоспособността от 1 януари 2003 на 15 октомври 2007 г. Това е от ключово значение за кредиторите на изпадналото в несъстоятелност дружество. А за това, че е объркало датите, вещото лице е освободено от наказателна отговорност, глобено с 500 лв. и лишено да упражнява дейността си за половин година.

Вторият случай е от Пловдив, където през 2000 г. вещо лице е дало по непредпазливост невярно заключение на границите на недвижими имоти по дело за делба. Сгрешената експертиза е установена едва през 2010 г. Тогава ВКС отменя първоначалния акт на окръжния съд и връща процеса за ново гледане.

Колкото до осъдени или оправдани експерти, в деловодството на върховния съд бяха открити 4 такива решения. През юли 2009 г. ВКС потвърждава оправдателната присъда на вещо лице, обвинено, че през 2004 г. в съдебно заседание пред Окръжния съд в Шумен писмено и съзнателно е дало невярно заключение, че стойността на машини и съоръжения на фирма "Димор" възлиза на 363 441 лв. Според съда тезата на прокуратурата е останала недоказана.

През май 2010 г. върховните магистрати оставят в сила присъда на Окръжния съд в Сливен, с която О.Д. е бил признат за виновен, че през август 2004 г., като лицензиран оценител по търговско дело пред Сливенския окръжен съд, писмено съзнателно е дал невярно заключение за справедливата пазарна стойност на "Топлофикация - Сливен" ЕАД (в несъстоятелност). Наказание на експерта е 2 години условно и 2 години без право да упражнява дейността си. По това време същото вещо лице е вече осъждано, но реабилитирано. Говорителят на Районната прокуратура в Сливен Милена Радева, цитирана от "Дарик" обяснява след окончателната присъда, че "Топлофикация" е

 

оценена за 1 494 500 лв. при реална пазарна стойност от 22 118 646 лв.

В началото на 2010 г. Софийският градски съд потвърждава осъдителната присъда, с която Р. Т. е признат за виновен за съзнателно дадено невярно заключение по психиатрична експертиза. На вещото лице е определено наказание от 2 години условно и толкова време без право да е експерт. Решението е окончателно.

Четвъртият казус с експерти приключва с оправдателна присъда. По това дело подсъдими са съдебен изпълнител и вещо лице. За вещото лице прокуратурата твърди, че съзнателно е давало неверни оценки при отчуждаването на имуществото при публичната продан. Съдебният изпълнител е даден на съд по обвинение за безстопанственост. Окръжният съд във Враца и апелативният в София ги признават за виновни. Изпълнителят е осъден на 2 години ефективно и 3 години без право да заема длъжността си. Експертът получава едногодишна условна присъда и 6 месеца лишаване от права. Върховният съд обаче приема, че обвинението не е доказано по безспорен начин, и оправдава и двамата.

Въпреки че данните на прокуратурата сочат петима осъдени експерти, в петте големи окръжни съдилища в страната "Сега" не попадна на данни за отписани от списъците на вещите лица по тази причина. Справката за последните 5 години беше потърсена от окръжните съдилища във Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново, както и от Софийския градски съд. Освен това се оказа, че няма случай на изключено вещо лице, защото безпричинно отказва да му бъде възложена работа или пък нарушава етичните принципи. От информацията, предоставена от съдилищата, се вижда, че за да бъде отписан някой, той трябва

 

или да го поиска сам, или да се спомине.

Във Варна за 5 години са заличени 43 вещи лица с най-различни специалности - оценители, счетоводители, автотехнически експерти, психолози, неврохирурзи, инженери, криминалисти. Сходна е картината и в Бургас. Там отписаните са 176, като бумът е през 2011 г., когато е изтекъл крайният срок, в който експертите е трябвало да преудостоверят квалификацията си. Отписаните в Пловдив са 71, като за липса на компетентност през 2011 г. е заличен само един криминалист. От края на януари т.г., когато беше потърсена информацията, до момента от Окръжния съд във Велико Търново не изпратиха никакъв отговор. Вероятно имат какво да крият.

Нещо гнило трябва да има и в Софийския градски съд, тъй като и неговото ръководство избра странен подход по темата. Вече бившият му председател Владимира Янева реши да попита всеки отписан експерт дали е съгласен да бъде огласен. Част от тях са отказали изрично, а други изобщо не са отговорили. И от съда не предоставиха дори броя на заличените за последните пет години. За това, че там има проблеми, говори и фактът, че преди дни Висшият съдебен съвет излезе с препоръка "да се извърши нова проверка на списъка на вещите лица и да се провери дали включените в него отговарят на формалните изисквания на закона". Така и не стана ясно обаче на какво точно се базира тя, но със сигурност би могла да е добра отправна точка за продуктивен дебат по темата.

В стратегията за съдебната реформа е поставена цел за разработване на пакет от промени в модела на експертизите, включително и за повишаване изискванията при подбор на експерти с оглед професионалната им квалификация и интегритет, антикорупционни мерки, гаранции за прозрачност и конфликт на интереси, адекватно заплащане. Предвижда се и изграждане на институционален капацитет за осигуряване на особено сложни или скъпи експертизи. Засега няма информация нещо от това да се е случило. А партиите от управляващата коалиция, които се надпреварват да се разпишат по темата за съдебната реформа, изглежда са забравили, че тя скоро трябва да мине и през експертите.


Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2022 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.