Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Разследвания
Разследвания
Конкурс 2017
Конкурс 2015
Конкурс 2014
18.10.2022 г.

Лалка Златанова, "Дарик радио" Пловдив, използва ЗДОИ в търсенето на важна за местната общественост информация. В частност, често търси информация за дейността на Прокуратурата по текущи разследвания и съдейства за промяна на негативна практика по ЗДОИ на Специализираната прокуратурата (СП).

 

Тя подава заявление до СП, с което иска да й бъде предоставен достъп до следната информация:

  1. Има ли достатъчно основания да се смята, че народният представител от Пловдив Елена Гунчева е извършила престъпление срещу Републиката, съгл. чл. 98 от НК? На кого е възложена предварителната проверка по случая?;
  2. Прекратено ли е досъдебното производство срещу кмета на район „Северен“ в Пловдив Ральо Ралев, който бе арестуван в края на май 2019? Ако да – на какво основание? Ако не – на какъв етап е разследването? и
  3. Има ли образувани и/или възобновени досъдебни производства срещу бившия кмет на Пловдив и настоящ депутат от ГЕРБ Иван Тотев? 

С Решение от 8 април 2022 Валентина Маджарова – административен ръководител на СП, предоставя информация по т. 1 от заявлението и отказва информация по т. 2 и 3 с мотив, че е налице специален ред за достъп до информация за досъдебни производства по чл. 198 от НПК, съгласно който материалите от разследването не могат да се разгласяват без разрешението на прокурора. 

 

С подкрепата на ПДИ е подадено второ заявление, с което отново се иска отказаната информация за наличните досъдебни производства. В заявлението е отбелязано, че в случая не се искат копия от материали по разследванията, а единствено отговори на въпроси. Посочено е, че според съдебната практика информацията за това дали едно досъдебно производство е образувано, възобновено или прекратено е достъпна по реда на ЗДОИ.

 

С Решение от 19 май 2022 административният ръководител на СП предоставя пълен достъп до исканата информация. В решението е посочено, че административният орган приема, че с предоставяне на исканата информация ще бъде удовлетворен общественият интерес и заявителят ще получи обективна възможност да формира мнение за дейността на Прокуратурата и за начина, по който тя упражнява правомощията си.

 

Казусът е отразен в радиопредаване по Дарик радио – Пловдив и публикация от 27 май 2022 г. „Във връзка със заявление на Дарик и със съдействието на ПДИ, бе променена негативна практика на Спецпрокуратурата“.Интервю с Лалка Златанова, "Дарик Радио“ – Пловдив четете в месечния информационен бюлетин на ПДИ за септември 2022: Лалка Златанова: „Истината е най-ценното, което можем да имаме днес в морето от дезинформация“.

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2024 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.