Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Разследвания
Разследвания
Конкурс 2017
Конкурс 2015
Конкурс 2014
30.05.2023 г.

Анита Чолакова, журналист в actualno.com, иска със заявление за достъп до обществена информация от Регионална здравна инспекция - град Враца (РЗИ - Враца) да й се предостави копие от Констативен протокол №КД-03-300/19.12.2022 г. от в АЕЦ „Козлодуй“  проверка за извършващо дейност лечебно заведение. Заведението осигурява лечение на служителите на атомната електроцентрала, включително и по линия на трудовата медицина.

В отговор получава отказ от директора на РЗИ - Враца, с което се отказва достъп до исканата информация, с мотив че същата, от една страна, не представлява обществена информация (тъй като не е свързана с обществения живот), а от друга – попада в обхвата на ограничението за подготвителните документи с несамостоятелно значение.

Отказът е обжалван с помощта на ПДИ.

С решение от същия ден съдия Игнат Колчев в Административен съд - Смолян, където е разгледано делото по постоянния адрес на журналистката, отмени отказа и записа името си в историята по прилагането на Закона за достъп до обществена информация като първият съдия решил спор за достъп до информация в деня на заседанието.

Според съдия Колчев е очевидно, че установените в един констативен протокол от проверка факти и обстоятелства, нарушения на законодателството или констатацията, че такива не са налице, не е нито мнение, нито консултация. Тази информация има самостоятелен характер и тя е обществена, защото позволява на правните субекти да си съставят мнение относно дейността на задължения по този закон субект, в случая за ефективността от извършваната от него контролна дейност, респективно за предприетите от него последващи действия, а оттам за ефективността при осъществяване на правомощията му.

На 26 май 2023 г. РЗИ - Враца предоставя копие от протокола от проверката на Анита Чолакова.

В хода на случая, се разкрива, че в Службата по трудова медицина към АЕЦ "Козлодуй" се извършват медико-диагностични дейности по извънболнична медицинска помощ в нерегистрирано лечебно заведение за извънболнична помощ в нарушение на разпоредбите на Закона за лечебните заведения.

Разследването на Анита Чолакова е отразено в публикация.

 
Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2024 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.