Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Новини
Новини
2018 г.
2017 г.
2016 г.
2015 г.
2014 г.
2013 г.
2012 г.
2011 г.
2010 г.
2009 г.
2008 г.
Министерство на финансите (МФ) дължи предоставяне на информация за финансовите обосновки към три решения на Министерски съвет (МС) за одобряване на законопроекти и две постановления на МС за одобряване на допълнителни разходи и плащания от централния бюджет
05.04.2018 г.

До този извод стигна състав на ВАС, като втора инстанция, по дело на Таня Петрова (в. „Сега“). Със заявление от март 2016 журналистката иска от МФ да й бъде предоставен достъп до копия от приложената финансова обосновка и от изготвената стандартна оценка на въздействието върху стопанската активност и заетостта по три решения на МС, както и копия от финансовите обосновки по две постановления на МС.

ВАС потвърди частично решение на АССГ за отмяна на отказ на началника на Национална служба охрана (НСО) да предостави информация вземано ли е решение за промяна на охраната на Лютви Местан и по какви правила работи комисията по чл. 23 от новоприетия Закон за НСО
05.04.2018 г.

Информацията бе поискана със заявление от началото на 2016 от журналиста Юлиан Христов (OFFNews.bg).

Информацията за направени разходи от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) в производство по отнемане имуществото на определено лице представлява обществена информация, която не е ограничена за достъп като служебна тайна
05.04.2018 г.

До този извод стигна състав на Административен съд София-град (АССГ) по дело на Доротея Дачкова (в. „Сега“) срещу отказ на председателя на КОНПИ да предостави информация за извършени разходи от страна на комисията във връзка с производството по отнемане на придобитото от банкера Цветан Василев имущество.

Информацията изнасяни ли са цигари на български производители за Обединените арабски емирства, през кои пунктове, с какъв транспорт и какво е общото им количество не представлява нито служебна, нито статистическа, нито данъчна, нито търговска тайна
05.04.2018 г.

До този извод стигна състав на ВАС, като втора инстанция, по дело на Атанас Чобанов и Асен Йорданов от „Биволъ“ срещу отказ на директора на Агенция „Митници“.

Отказът да бъде предоставена информация за разходите на община Севлиево, направени за командировки извън страната и посрещане на чуждестранни делегации през 2017, с мотив лични данни е незаконосъобразен
05.04.2018 г.

До този извод стигна състав на Административен съд – Габрово по дело на координатора на ПДИ за Габрово – Емилия Димитрова срещу частичен отказ на секретаря на община Севлиево.

Информацията за сумите, които Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество е осъдена да заплати към януари 2018, като обезщетения по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, не представлява служебна тайна
05.04.2018 г.

До този извод стигна състав на АССГ по дело на Доротея Дачкова (в. „Сега“) срещу отказ на председателя на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) да предостави информация „По колко дела, заведени по ЗОДОВ срещу КОНПИ, комисията е била осъдена да плати обезщетение на ищците към настоящия момент. Какъв е общият размер на присъдените обезщетения? Какъв е общият размер на изплатените обезщетения?“.

Заявление, с което е поискана цялата налична информация, свързана с изпълнението на конкретен договор, сключен от администрацията, е достатъчно ясно и точно формулирано и не се нуждае от конкретизация
05.04.2018 г.

До този извод стигна състав на ВАС, като касационна инстанция, по дело на Генка Шикерова срещу отказ на директора на Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) – София да предостави информация за изпълнението на договор за поддръжка на автомобили на ЦСМП.

Работна среща с координаторите от журналистическата мрежа на ПДИ
09.03.2018 г.

На 9 март 2018 Програма Достъп до Информация проведе годишната среща с координаторите от журналистическата мрежа в страната. Срещата се проведе в хотел „Хемус“ в София и е в рамките на проект "Консултативен център за прозрачност", финасиран с грант от Фондация "Америка за България".

Изразеното несъгласие от трето лице за предоставяне на информацията е ирелевантно, когато е мотивирано единствено с довода, че лицето не е задължен субекти по ЗДОИ, без да е посочен конкретен интерес и начинът, по който този интерес евентуално би бил засегнат от предоставяне на исканата информация
05.02.2018 г.

До този извод стигна състав на ВАС по дело на Зорница Маркова (в. „Капитал“) срещу отказ на министъра на енергетиката.

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2018 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.