Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Новини
Новини
2020 г.
2019 г.
2018 г.
2017 г.
2016 г.
2015 г.
2014 г.
2013 г.
2012 г.
2011 г.
2010 г.
2009 г.
2008 г.
Информацията за извинените отсъствия на народните представители от различните парламентарни групи в 44-то Народно събрание (НС) не попада в обхвата на ограничението на правото на достъп до информация, свързано с подготвителни документи, които нямат самостоятелно значение
06.08.2019 г.

До този извод стигна АССГ по дело на Лъчезар Лисицов (парламентарен репортер във Flagman.bg) срещу отказ на главния секретар на НС да предостави достъп до преписките, свързани с извинени отсъствия на депутатите.

Информацията за получените възнаграждения от изпълнителния директор и от артистичния директор на общинската Фондация „Пловдив 2019“ не представлява защитени лични данни
06.08.2019 г.

До този извод стигна състав на Административен съд – Пловдив по дело на Искра Койчева (координатор на ПДИ и журналист в Дарик радио) и Гергана Драганова (plovdiv-press.bg) срещу отказ на главния секретар на община Пловдив.

Подкрепете Шампионите на достъпа до информация в България! - 28 септември 2019
Подкрепете Шампионите на достъпа до информация в България! - 28 септември 2019
23.07.2019 г.

Програма Достъп до Информация започна набирането на средства за провеждането на 17та церемония по връчване на награди по повод Международния ден на правото да знам в България. Всеки може да подкрепи Шампионите на достъпа до информация в България, като дари малка сума за провеждането на церемонята!

Започна набирането на номинации за Деня на правото да знам 2019
Започна набирането на номинации за Деня на правото да знам 2019
17.07.2019 г.

Програма Достъп до Информация стартира набирането на номинации в шестте категории за наградите по повод Международния ден на правото да знам. Всеки може да изпрати номинация чрез електронната форма на сайта www.righttoknowday.net до 15 септември 2019. Наградените ще бъдат избрани от жури и ще бъдат връчени на церемонията на 28 септември 2019 г. 

Административен съд София-град отмени отказ на Министерство на отбраната
08.07.2019 г.

Делото бе заведено след отказ на МО да предостави списък на всички заявки, направени от МО и подчинените му структури за доставка на хранителни продукти и напитки в периода 01.08.2015 – 31.10.2018 с включен доставчик, дата на заявката, дата на доставката и стойност на доставените продукти. Информацията е поискана от Петър Нанев (bTV) със заявление от декември 2018.

ВАС, като втора инстанция, потвърди отмяната на частичен отказ на директора на Агенция „Митници“ да предостави копие от договора за наем на имота, в който е преместен митническият терминал в Пазарджик
08.07.2019 г.

Информацията е поискана от Тодор Гроздев (в. „Знаме“) със заявление от декември 2017.

Ограничението за подготвителни документи с несамостоятелно значение по чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ е неприложимо в случаите, когато се търси информация, свързана с промяна на нормативен акт
14.06.2019 г.

С този мотив състав на ВАС потвърди решение за отмяна на отказ на Министерство на правосъдието (МП) да предостави информация за проекта на закон за изменение на Закона за българското гражданство (ЗБГ), с който (по идея на президента Радев) е предложено изменение в Изборния кодекс, което въвежда 3-месечна уседналост за гласуване на парламентарни и президентски избори. Информацията е поискана от Красен Николов (Mediapool) със заявление от април 2017. 

Община Стара Загора следва да предостави достъп до информация за сключените от нея договори за извършване на PR, медийни, информационни, рекламни и др. подобни услуги
05.06.2019 г.

До този извод стигна състав на Административен съд – Стара Загора по дело на журналистката Венелина Попова срещу отказ на кмета на общината. 

Върховният административен съд, като втора инстанция, потвърди отмяната на отказ на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество
05.06.2019 г.

КПКОНПИ отказа предостави информация за разходите, направени от комисията при проверката на имуществото на Цветан Василев и семейството му на журналиста Доротея Дачкова (в. "Сега").

ПДИ представи доклада
ПДИ представи доклада "Състоянието на достъпа до информация в България 2018"
04.06.2019 г.

На 4 юни 2019 от 11.00 ч. в Пресклуба на Българската телеграфна агенция (бул. „Цариградско шосе“ 49) ПДИ ще представи деветнадесетия годишен доклад за състоянието на достъпа до информация в България. Основни констатации и препоръките на ПДИ.

Отказът да бъде представена информация с мотив, че е класифицирана е незаконосъобразен в случаите, когато не е проведена процедура за маркиране с гриф за сигурност
30.04.2019 г.

С този мотив АССГ отмени отказ на председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) да предостави копие от Указания за работа по прилагане на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, приети от комисията на 25.01.2013. Информацията е поискана от Росен Босев (в. „Капитал“).

Граждански одит на активната прозрачност 2019
Граждански одит на активната прозрачност 2019
19.04.2019 г.

На 19 април 2019 на пресконференция в Пресклуба на БТА, ПДИ представи резултатите от годишното си проучване чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт.

Отказът да бъде представена информация с мотив липса на съгласие на трето засегнато лице е незаконосъобразен в случаите, когато самото трето лице е задължен субект по ЗДОИ
10.04.2019 г.

С този мотив състав на АССГ отмени отказ на комисия по ЗДОИ към Министерство на младежта и спорта (ММС) да предостави информация, свързана с финансирането на Българския футболен съюз (БФС) за провеждане на състезания и лагери на национални отбори. Информацията е поискана от Петър Нанев (bTV) .

ВАС остави в сила решение на АССГ за отмяна на отказ на ББР да предостави информация за общински задължения към строителни фирми
07.04.2019 г.

Информацията за общински задължения към строителни фирми, прехвърлени към програма за изкупуване на Българската банка за развитие (ББР), не представлява нито „професионална“, нито „банкова“ тайна.

ВАС потвърди решение на АССГ за отмяна на отказ на Държавен фонд „Земеделие“
11.03.2019 г.

Информацията относно класирането на общинските проекти по програма, финансирана със средства от Европейския съюз, е относима към обществения живот, касае разходването на публични средства и несъмнено има характер на обществена информация. С този мотив състав на ВАС потвърди решение на АССГ за отмяна на отказ на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) да предостави информация за класирането на общинските проекти на журналиста Огнян Георгиев (в. "Капитал").

Налице е надделяващ обществен интерес за предоставяне на информация за екстрадирането на 7 турски граждани в края на 2016
06.03.2019 г.

С този мотив състав на ВАС остави в сила решение на АССГ за отмяна на отказ на МВР да предостави тази информация. Информацията бе поискана от Александър Терзиев (в. „Капитал“) със заявление от края на 2016.

Защитата на личните данни не може да бъде основание за отказ, когато заявителят изрично е посочил, че желае исканата информация да му бъде предоставена със заличени лични данни
05.03.2019 г.

С този мотив състав на АССГ отмени отказ на началника на Регионално управление на образованието (РУО) – София-град да предостави информация, свързана с надплановия прием на ученици в Софийската математическа гимназия  (СМГ) за учебната 2018/ 2019. Информацията бе поискана от Александра Маркарян (OFFNews).

ВАС остави в сила решение на АССГ за отмяна на отказ на КОНПИ да предостави информация по десет формулирани въпроса, касаещи проверки на единадесет лица, заемащи или заемали публични длъжности
05.03.2019 г.

Информацията е поискана от Росен Босев (в. „Капитал“) със заявление от 3 януари 2018, а отказът на КОНПИ бе с мотив, че информацията представлява служебна тайна по смисъла на чл. 16 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ) (отм.).

Кореспонденцията между Министерство на икономиката и търговските дружества, в които то е принципал, относно какви парични средства и в кои банки са депозирали държавните органи и държавните предприятия през 2009 и 2010 представлява обществена информация, която подлежи на предоставяне по ЗДОИ
25.02.2019 г.

До този извод стигна петчленен състав на ВАС, като втора инстанция, по дело на Зорница Маркова (в. „Капитал“) срещу отказ на Министерство на икономиката. 

Информацията за количеството български цигари изнесени за Обединените арабски емирства (ОАЕ) не представлява нито статистическа, нито данъчна, нито търговска тайна
23.01.2019 г.

До този извод стигна състав на Административен съд София-град (АССГ) по дело на разследващият сайт „Биволь“ срещу отказ на Агенция „Митници“. 

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2020 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.