Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Новини
Новини
2022 г.
2021 г.
2020 г.
2019 г.
2018 г.
2017 г.
2016 г.
2015 г.
2014 г.
2013 г.
2012 г.
2011 г.
2010 г.
2009 г.
2008 г.
Министерство на правосъдието (МП) следва да предостави информация за лицата, които са получили българско гражданство за особени заслуги от 2005 година досега, както и информация за техните особени заслуги към България
10.12.2021 г.

До този извод стигна състав на Административен съд София-град (АССГ) по дело на Красен Николов (Mediapool) срещу отказ на директора на Дирекция „Правни дейности“ при МП. Информацията е поискана със заявление от 12 февруари 2021

Главният прокурор следва да предостави достъп до списъка на делата, които прокуратурата е изпратила или ще изпрати до Европейската прокуратура (ЕППО)
10.12.2021 г.

До този извод стигна състав на Административен съд София-град (АССГ) по дело на Доротея Дачкова (в. „Сега“) срещу отказ на Върховна касационна прокуратура (ВКП). Информацията е поискана със заявление от 3 юни 2021.

Административен съд – Варна отмени отказ на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД („ТСВ“ ЕАД) да предостави копия от договорите с подизпълнители, сключени във връзка със споразумението между Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) и „ТСВ“ ЕАД за удълбочаване на каналите на Пристанище „Варна“
10.12.2021 г.

Информацията е поискана от Спас Спасов (в. „Дневник“) със заявление от октомври 2020 г.

Липсата на изричен диспозитив за отказ е неотстраним порок във формата на решението, с което Държавната консолидационна компания (ДКК) отказва да предостави информация за договорите, сключени с „Монтажи“ ЕАД за ремонт на язовири
10.11.2021 г.

До този извод стигна състав на Административен съд София-град (АССГ) по дело на Мила Чернева (в. „Капитал“) срещу частичен отказ на ДКК.

ПДИ връчи награди за Деня на правото да знам на граждани, журналисти, НПО и институции
ПДИ връчи награди за Деня на правото да знам на граждани, журналисти, НПО и институции
28.09.2021 г.

Програма Достъп до информация връчи годишните награди за принос в областта на свободата на информация по случай Международния ден на правото да знам. 
Церемонията се проведе за втори път онлайн, с участието на близо 80 граждани, журналисти, представители на граждански организации и на държавни институции. ➨ 

Основателен ли е отказът на Областна администрация – Габрово да предостави информация за имената на страните по договорите за наем и продажба на държавни имоти
15.09.2021 г.

Този въпрос ще бъде поставен по дело на Емилия Димитрова (координатор на ПДИ за Област Габрово) срещу отказ на Областна администрация – Габрово. 

ПДИ представи 21-вия си годишен доклад
ПДИ представи 21-вия си годишен доклад "Състоянието на достъпа до информация в България '2020"
30.06.2021 г.

На 29 юни 2021 Програма Достъп до Информация представи на онлайн пресконференция доклада "Състоянието на достъпа до информация в България '2020". Тазгодишният доклад бе двадесет и първият поред, с който организацията проследява развитието на това основно конституционно право, откакто у нас съществува Законът за достъп до обществена информация. На пресконференцията присъстваха близо 50 представители на институциите на централната и местната власт, както и представители на неправителствени организации, журналисти, граждани.

Издадените актове от Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) за спиране на строежа на „Алепу Вилидж“ и за налагане на санкции на строителя не могат да бъдат отказвани с мотив, че имат подготвителен характер и нямат самостоятелно значение
15.06.2021 г.

До този извод стигна състав на АССГ по дело на Мила Чернева (в. „Капитал“) срещу отказ на ДНСК. 

„Автомагистрали“ ЕАД е задължен субект по ЗДОИ в качеството на публичноправна организация и дължи отговор по заявление, с което се иска информация за строежа на Автомагистрала „Хемус“
15.06.2021 г.

До този извод стигна състав на АССГ по дело на Мила Чернева (в. „Капитал“) срещу мълчалив отказ на „Автомагистрали“ ЕАД да предостави информация за фирмите-подизпълнители, сключените договори с тях и изплатените суми за изграждане на Автомагистрала „Хемус“.

Мълчаливият отказ на НАП по заявление, с което се иска достъп до информация за несъбраните държавни вземания, е недопустим
15.05.2021 г.

До този извод стигна състав на АССГ по дело на Красен Николов (Mediapool) срещу мълчалив отказ на Национална агенция по приходите (НАП) да предостави информация за несъбраните публични вземания на съдебната власт, на МВР, и от ДДС. 

Мълчаливият отказ на СДВР по заявление, с което се иска информация за задържаните лица по време на протестите на 2-3 септември 2020, е недопустим
15.05.2021 г.

До този извод стигна състав на АССГ по дело на Росен Босев (в. „Капитал“) срещу мълчалив отказ на Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) да предостави заповедите за задържане на лица по време на протестите на 2 срещу 3 септември 2020 около сградата на бившия Партиен дом и докладите за използвана полицейска сили и помощни средства по време на протестите. 

„Автомагистрали“ е ЕАД е задължен субект и дължи предоставяне на информация за строежа на Автомагистрала „Хемус“
15.05.2021 г.

До този извод стигна състав на АССГ по дело на Таня Петрова (в. „Сега“) срещу отказ на директора на „Автомагистрали“ ЕАД да предостави информация за договорите сключени от „Автомагистрали“ ЕАД с трети лица за изграждането на участъци от Автомагистрала „Хемус“ и укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления. 

Мълчаливият отказ на ВКП по заявление, с което се иска информация за броя участници и направените разходи за Националното съвещание на прокуратурата, проведено в резиденция „Бояна“ на 24 август 2020, е недопустим
15.05.2021 г.

До този извод стигна състав на АССГ по дело на Доротея Дачкова (в. „Сега“) срещу мълчалив отказ на Върховна касационна прокуратура (ВКП) да предостави информация за участниците и разходите за Националното съвещание на прокуратурата.

Отказът с мотив класифицирана информация, представляваща „държавна тайна“, е незаконосъобразен, когато институцията не може да докаже, че информацията е била маркирана с гриф за сигурност към дата на постановяване на отказа
15.04.2021 г.

До този извод стигна състав на Административен съд София-град (АССГ) по дело на Мила Чернева (в. „Капитал“) срещу отказ на началника на Националната служба за охрана (НСО) да предостави информация за безвъзмездно ползваните автомобили на НСО от трети лица.Информацията е поискана със заявление от януари 2020. 

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2022 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.