Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Новини
10.12.2021 г.

До този извод стигна състав на Административен съд София-град (АССГ) по дело на Доротея Дачкова (в. „Сега“) срещу отказ на Върховна касационна прокуратура (ВКП). Информацията е поискана със заявление от 3 юни 2021 и конкретно касае:


___1. Списък на делата, които прокуратурата е изпратила или ще изпрати до Европейската  прокуратура (ЕППО) преценявайки,  че са от нейната компетентност, съдържащ номера на всяко дело, както и наблюдаващата го към момента прокуратура;
___2. Изпратен ли е такъв списък на ЕППО и ако не – защо. 

С решение от 8 юни 2021 заместник главен прокурор към ВКП отказва да предостави достъп до информацията по т. 1 от заявлението с мотив, че тя подлежи на предоставяне по реда на чл. 198 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) единствено с разрешение на наблюдаващия прокурор, защото номерата на делата идентифицирали „самите досъдебни  производства“. Освен това,  според  решението, от тази информация гражданите не могат да си съставят мнение за дейността на задължения субект. По втория въпрос е предоставена информация, че такъв списък е бил изпратен на Европейската прокуратура.  

С подкрепата на ПДИ частичният отказ е обжалван пред АССГ. 

С Решение 6882/22.11.2021 на АССГ частичният отказ е отменен и преписката е върната на ВКП за ново произнасяне по т. 1 от заявлението с указания по тълкуване и прилагане на закона.

 

Съдът намира за незаконосъобразен мотивът на ВКП, че за достъп до информация за делата, изпратени на Европейската прокуратура, е приложима процедура по специален закон – чл. 198 от НПК. Съдът приема за основателни доводите на жалбоподателя, че по същество се иска информация от регистър на заведени преписки, които по преценка на съответната прокуратура могат да се изпратят или са изпратени на ЕППО. Не се иска достъп до информация по съществото на преписките. Системата за регистриране на ВКП налага към досъдебните производства или прокурорски преписки да има и съответстващ им регистрационен номер. Регистрите са достъпни, освен ако не се въведе законодателно изискване информацията за изпратени към ЕППО прокурорски преписки да се засекрети, но органът не се опира на законодателна уредба, а бланкетно предлага и прилага разпоредбата на чл. 198 от НПК. Мотивите на съда завършват с довода, че от информацията, достъпът до която се иска, е възможно да се направят изводи за задължения субект – функционирането на ВКП и неговата администрация.

Решението е окончателно.

Казусът е отразен в статия на Доротея Дачкова във в. „Сега“ от 6 декември 2021 „Гешев е осъден да каже кои дела е пратил на Кьовеши“.

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2024 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.