Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Новини
10.12.2021 г.

До този извод стигна състав на Административен съд София-град (АССГ) по дело на Красен Николов (Mediapool) срещу отказ на директора на Дирекция „Правни дейности“ при МП. Информацията е поискана със заявление от 12 февруари 2021 и конкретно касае: 


    - Списък на лицата (с изрично посочени имена), които са получили българско гражданство за особени заслуги от 2005 година досега, както и информация за особените им заслуги.

Отказът е с мотиви, че тази информация представлява защитени лични данни, поради което същата няма характер на обществена информация и не следва да се предоставя по реда на ЗДОИ. 

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ. 

С Решение № 5904/19.10.2021 г. на АССГ, Второ отделение, 53 състав по а.д. № 3935/2021 г., съдия Стефан Станчев, отменя отказа и връща преписката на МП за предоставяне на достъп до исканата информация.

Съдът намира, че информацията има характер на обществена по смисъла на чл. 2, ал. 1 ЗДОИ, тъй като е свързана с обществения живот и може да послужи за съставяне на мнение относно дейността на органа във връзка с изпълнение на негови законови правомощия по предоставяне на българско гражданство на лица с особени заслуги към България.

След като прави кратък анализ на процедурата за предоставяне на гражданство по заслуги, съдът стига до извод, че е обществена и информацията за условията, които са били изпълнение от лицата получили гражданство по заслуги - информация за времето в, което тези лица са пребивавали в страната, каква дейност са развивали, съответно дала ли е тази дейност съществен икономически резултат, което е доказателство за техния личен принос към икономиката в страната.

Мотивите на съда завършват с извода, че исканият списък на лицата, получили българско гражданство за особени заслуги от 2005 г. досега, както и информация за техните особени заслуги към България, е следвало да бъде предоставена на заявителя, при спазване на изискванията на закона, а именно невъзможност за пълната им идентификация, чрез прикриване на индивидуализиращите данни за всяко едно от тях.

Решението е окончателно.


Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2024 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.