Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Новини
Новини
2015 г.
2014 г.
2013 г.
2012 г.
2011 г.
2010 г.
2009 г.
2008 г.
ВТОРИ КОНКУРС ЗА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
ВТОРИ КОНКУРС ЗА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
23.10.2015 г.

ПДИ отправя покана за кандидатстване с проектни предложения за журналистически разследвания по общественозначими теми за втори път. Срокът за подаване на проектните предложения е 23 ноември 2015. Проектните предложения ще бъдат оценявани от седемчленно жури. Конкурсът се провежда в рамките на проект Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот, финансиран с грант от Фондация „Америка за България”.

ПДИ връчи наградите за Международния ден на правото да знам – 28 септември 2015
ПДИ връчи наградите за Международния ден на правото да знам – 28 септември 2015
28.09.2015 г.

За тринадесети път Програма Достъп до Информация връчва годишни награди за принос в областта на свободата на информация по случай Международния ден на правото да знам. Церемонията се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България” в рамките на проект "Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот".

ВАС отмени прекратяването на дело срещу отказ на БНБ да предостави информация, свързана с дейността на Управление „Банков надзор“
07.09.2015 г.

Делото бе заведено по жалба на журналистката Десислава Николова от информационна агенция ФОРУМНЮЗ.

ВАС отмени отказ на министъра на околната среда и водите да предостави достъп до кореспонденция между министерството и Европейската комисия по въпроси, свързани с опазване на околната среда
06.07.2015 г.

Делото бе заведено след отказ по заявлението, подадено от журналистката Дияна Бончева.

Окончателно приключи съдебното дело, заведено от журналистката Доротея Дачкова от в. „Сега“ срещу отказа на ВСС да предостави информация относно статута на несменяемост на Делян Пеевски
06.07.2015 г.

С определение № 7189 от 16.06.2015 петчленен състав на ВАС остави в сила определението на тричленен състав на съда за прекратяване на производството по касационната жалба на ВСС.

НЗОК да предостави информация за получените средства от лечебните заведения за болнична помощ за извършваната от тях дейност в Смолянска област през 2014
08.06.2015 г.

Това реши състав на Административен съд – Смолян по дело на журналистката от местния вестник "Отзвук" Анита Чолакова.

Окончателно бе спечелено дело срещу отказ на Софийска градска прокуратура да предостави информация за работата на Делян Пеевски като следовател
13.05.2015 г.

Градският прокурор отказа да предостави информация по заявлението на журналиста Росен Босев с мотив, че поисканото със заявлението не представлявало обществена информация по смисъла на ЗДОИ, а наред с това тази информация засягала личността на трето лице, което не е дало съгласие за предоставянето й.

Журналистически разследвания 2015
11.05.2015 г.

Приключи работата на журналистите, спечелили първия конкурс за журналистически разследвания, обявен от Програма Достъп до Информация (ПДИ). Материалите и публикациите може да видите в секция „Разследвания” на страницата Достъп до информация и журналистически разследвания.

АССГ отмени отказ на Министерски съвет да предостави достъп до три доклада на Главния инспекторат на МС за извършени проверки
29.04.2015 г.

Информацията бе поискана от журналиста Виктор Иванов и се отнася до проверка на обект - комплекс „Бояна“; проверка за спазването на работното време от администрацията на МС и проверка по повод постъпила информация от ДАНС.

Рейтинг на активната прозрачност ‘2015
Рейтинг на активната прозрачност ‘2015
15.04.2015 г.

На 15 април от 12.00 часа в Пресклуба на БTA Програма Достъп до Информация представи резултатите от проучването на Интернет страниците на институциите в системата на изпълнителната власт, Рейтинг на активната прозрачност ‘2015 и актуализирана Карта на финансовата, бюджетна прозрачност и интегритет на общините.

Спечелено е делото срещу отказа на кмета на Столична община да предостави информация за извършените разпоредителни сделки с помещение - общинска собственост за периода 2009 – март 2013
03.04.2015 г.

Конкретната информация, поискана със заявление от журналистката Светла Василева, е вид на сделките, основание, процедура и страни, наличие или не на процедура по Закона за обществените поръчки, както и данни за приходите от същото помещение за СО от управлението му за този период по наематели. 

Административен съд –Пловдив отмени отказ на председателя на Районен съд – Пловдив да предостави информация за исканията за разкриване на банкова тайна от съда
03.04.2015 г.

Със заявлението си журналистката от в. „Сега“ Доротея Дачкова поиска да разбере колко пъти от Пловдивския районен съд е искано разкриване на банкова тайна за периода 2013 – 2014 г.; кои са били органите, поискали това, както и в колко от случаите Пловдивският районен съд е допуснал нейното разкриване.

Работна среща с координаторите от журналистическата мрежа на ПДИ
Работна среща с координаторите от журналистическата мрежа на ПДИ
20.02.2015 г.

На 20 февруари 2015 в София Програма Достъп до Информация проведе годишната работна среща с координаторите от журналистическата мрежа в страната. На тези традиционни срещи ПДИ и координаторите споделят постигнатото през годината в областта на достъпа до информация, очертават се целите, задачите и предизвикателствата, обменят се идеи за постигането им.

Мълчалив отказ на ВСС беше отменен от АССГ по искане за информация на журналиста от в. „Капитал“ Росен Босев
06.02.2015 г.

Със заявлението, подадено през октомври 2013, е поискан отчет за дейността на прокуратурата по сигналите за корупция на магистрати през периода 1999-2005 и стенографски протокол от заседанието на съвета от 15.02.2006, на което е внесен въпросния отчет от тогавашния главен прокурор Никола Филчев. 

Девет одобрени кандидатури в журналистическия конкурс на ПДИ
14.01.2015 г.

На заседание, проведено на 12.01.2015, журито одобри девет кандидата в първия конкурс за журналистически разследвания, обявен от ПДИ. Те ще получат финансиране за своите разследвания, които ще бъдат публикувани на специалната страница Достъп до информация и журналистически разследвания: www.ati-journalists.net. 

Концепция за изменения в законодателството за достъп до информация
Концепция за изменения в законодателството за достъп до информация
12.01.2015 г.

Подготвената от ПДИ „Концепция за изменения в законодателството за достъп до информация” излезе от печат. Концепцията представя широк кръг от проблеми, свързани с практиката по прилагане на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и възможни решения за тяхното преодоляване. Тя е изготвена въз основа на 18-годишния опит на ПДИ в наблюдението и застъпничеството за по-добри практики в областта на прозрачността на институциите и упражняването на правото на информация. Бе проучен опитът на страни с добро законодателство и действащи независими органи за контрол на прилагането му. 

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2015 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.