Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Ресурси
Полезни връзки

Investigative Reporters and Editors, Inc. - Разследващи репортери и редактори. Организацията е създадена през 1975 г. и представлява своеобразен форум на журналисти от целия свят, в който се обменят идеи за материали, техники за събиране на информация и използване на източници на новини.

 

Wobbing.eu - Интернет страница, която дава възможност за обмен на опит между разследващи журналисти, използващи активно законите за достъп до информация в Европа. Създадена в края на 2007 г. от фламандската организация Фонд „Паскал Декрос“, Белгия, страницата съдържа информация за практиката по прилагането, конкретни казуси, коментари и наръчници за използването на законите за достъп до информация от 27-те страни-членки на ЕС.

 
www.aip-bg.org/bulletin_bg.htm - Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация.
 
http://hristo-hristov.com/ - Специализирана страница на журналиста Христо Христов.

 

Държавни институции


Министерски съвет- www.government.bg

 

Министри и министерства - www.government.bg/Government/Ministers/

 

Президент на Република България - www.president.bg

 

Парламент на Република България - www.parliament.bg

 

Агенция по обществени поръчки - http://www.aop.bg/

 

Регистър на административните структури - http://www1.government.bg/ras

 

Национален концесионен регистър - http://www.ncr.government.bg/app

 

Върховен Административен Съд - www.sac.government.bg

 

База данни на общините в България в страницата на Фондацията за реформа в местното самоуправление - www.flgr.bg/site/municipality/firstbg.asp

 

Национално сдружение на общините в България - http://www.namrb.org/

 

Държавна комисия по сигурността на информацията - http://www.dksi.bg/bg/

 

Комисия за защита на личните данни - http://www.cpdp.bg/

 

Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия - http://www.comdos.bg/

 

Представителство на Европейската комисия в България

 

Партньорски организации

 

Международни мрежи


http://www.foiadvocates.net Международна мрежа на застъпниците за свобода на информацията

European Civil Liberties Network The ECLN was launched on 19 October 2005 as a long-term project to develop a platform for groups working on civil liberties issues accross Europe

Европейската служба за граждански инициативи

www.freedominfo.org. Този портал съдържа най-добри практики, уроци, стратегии и обединява усилията на защитниците на свободата на информацията по цял свят.Там можете да намерите важна информация за законите за свобода на информацията, как те са били приемани и изпълнявани. Гергана Жулева е член на редакционната колегия на www.freedominfo.org.

Глобална инициатива за прозрачност (Global Transparency Initiative)

Правото на информация: Добри законодателство и практики - Right2INFO.org съдържа систематизирана и анализирана информация за законодателната рамка, свързана с правото на достъп до информация, както и съдебна практика от повече от 80 страни.

 

Български партньори

 

Асоциация "Природа назаем"- българска природозащитна организация основана през 1992 г. от хора с различни професии и интереси. Членовете на Природа назаем са обединени от разбирането си, че днешните поколения носят отговорност пред утрешните за застрашената в резултат на човешката дейност природа.

Български център за нестопанско право

Български хелзинкски комитет

Екологична Асоциация "За земята"

Експертна група за прозрачна и ефективна културна политика

Информационен и учебен център по екология

Институт за Пазарна Икономика - независим мозъчен тръст, работещ по проблемите свързани с изграждането на нови пазарни отношения в България и съвременното развитие на Балканския регион.

Нов български университет

Сдружение “Зелени Балкани”, Пловдив

Фонд за превенция на престъпността -ИГА

Център за независим живот

Център на неправителствените организации в Разград

 

Чужди партньори

 

Access Info Europe - Организация, базирана в Мадрид, Испания, чиято цел е да полуляризира правото на достъп до информация в Европа.

Article 19 - международна организация, базирана в Лондон, чиято работа е насочена към защитата и насърчаването на свободата на изразяване и свободата на информация в целия свят.

Правна инициатива на Отворено общество

Архив "Национална Сигурност" - независим изследователски институт, базиран в университета "Джордж Вашингтон", САЩ, който събира и публикува официални документи, получени чрез американския Закон за свобода на информацията.

Statewatch - нестопанска, доброволческа организация, основана през 1991 г., чиято дейност е насочена към насърчаване на обществения дебат и дискусии, чрез разпространяването на новини, документи и анализи.

The Management & Media Academy/Free Voice, холандска организация, работеща за независима и многолика журналистика и свобода на пресата в Африка, Азия, Латинска Америка, Централна и Източна Европа.

The Access Initiative

Институт за развитие на достъпа до информация Неправителствена организация, която проучва и гарантира правото на гражданите на достъп до информация. Дейностите на организацията са насочени към идентифициране и решаване на проблемите с достъпа до общественозначима информация в Русия.

Privacy International изследователски институт работещ по проблемите на човешките права, защита на личната неприкосновенност и отражението им в модерните технологии.

• Всички членове на Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията http:/www.foiadvocates.net/members.php

 

Свободата на информация по света


Campaign for Freedom of Information, Великобритания Неправителствена организация от Великобритания, работеща за премахване на ненужните ограничения към достъпа до информация и защита на основните човешки права.

Campaign for Freedom of Information, Шотландия

CAPA Canadian Access and Privacy Association - канадска организация популяризираща законовите норми и практики за достъп до информация

The International Freedom of Expression eXchange - международна мрежа за обмен на информация, свързана със свободата на изразяване

Human Rights Watch Световна организация за защита на човешките права

Coalition of Journalists for Open Government

The University of Minnesota Human Rights Library Един прекрасен източник на информация за човешките права с документи от цял свят и множество полезни Интернет връзки.

EPIC Electronic Privacy Information Center

UK Open Government Входна точка за всички поданници на Нейно Величество, интересуващи се от достъп до публична информация във Великобритания.

DOJ - FOIA Централно Интернет място в Америка, свързано с достъпа до публична информация, поддържано от Министерството на Правосъдието. Чудесен и подробен наръчник за прилагането на Freedom of Information Act (FOIA).

Electronic Frontier Foundation FLAG Project

Government Accountability Project

National Freedom of Information Coalition

OMB Watch

IHF-HR International Helsinki Federation for Human Rights - Viena, неправителствена световна организация, следяща спазването на финалните документи от Хелзинки в страните от Централна и Източна Европа и Северна Америка. В докладите на организацията се отделя и сериозно внимание на проблема за достъп до информация и текущото състояние на всяка страна в тази сфера.

The Reporters Committee for Freedom of the Press Неправителствена организация създадена през 1970 г., подкрепяща журналистите и информационните агенции. Голяма част от предлаганите материали и дискусии са посветени на достъпа до информация.

The Right-to-Know Network (RTK NET)

Sunlight Foundation

Sunshine in Government Initiative

South East Europe Development Watch (SEEDW) коалиция от екологични неправителствени организации от югоизточна Европа, които наблюдават и информират за инвестиционни проекти, свързани с околната среда на международни финансови институции и ЕС.

Public Interest Law Initiative Подпомага развитието на законодателството в Централна и Източна Европа и Централна Азия

Postbus 51 - информационната служба на Холандското правителство. Тя е част от информационният център на Министерството на държавната администрация.

American Civil Liberties Union - Американски съюз за граждански свободи

The National Whistleblower Center

Center for Democracy & Technology

Common Cause an organization that works for open, accountable government and the right of all citizens to be involved in shaping public policies.

Canadian Access and Privacy Association

Фонд защиты гластности Руска неправителствена организация призвана да формира, развива и украпва основните права на гражданите да търсят и получават информация

Whistleblower Info.com - Информация за случаи и съдебни дела на служители, които са разкрили данни за нередности в администрацията в САЩ. 

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2021 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.