Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Разследвания
Разследвания
Конкурс 2017
Конкурс 2015
Конкурс 2014
Разследвания
America for Bulgaria Foundation

За целите на своята работа журналистите често търсят чувствителна за управляващите информация. Те използват Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и публични източници на информация (публични регистри и правителствени бази данни), за да получат достъп до документи, необходими за журналистически разследвания, разкриващи най-често корупционни практики и злоупотреби на властимащите.

 

Журналистите търсят информация за процеса на взимането на решения, за разходването на обществени средства, за сключени договори от голям обществен интерес, за резултати от контролната дейност на различни публични институции, както от институциите на централно ниво, така и от органите на местно самоуправление и други задължени по ЗДОИ субекти.

 

От началото на своята застъпническа дейност, ПДИ предоставя правна помощ на журналисти при търсенето на информация, формулирането на заявления, изработването на стратегия за подаване на заявления до различни институции, обжалването на откази да бъде предоставена информация.

 

В края на 2014 г. и на 2015 г. и в началото на 2017 г. ПДИ проведе три конкурса за журналистически разследвания с цел да подпомогне и финансово работата на журналисти по обществено значими теми, които често остават извън фокуса на задълбоченото разследване, поради недостиг на ресурси. Третият конкурс целеше да подкрепи специално журналисти от местни и регионални медии. Конкурсите се проведоха в рамките на проект Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот, финансиран с грант от Фондация „Америка за България”.

 

В тази секция публикуваме журналистическите статии в резултат на разследванията, документите, получени по ЗДОИ, както и постигнатите промени в резултат на осветляването на обстоятелства по различни теми в медиите. 

 

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2024 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.