Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Разследвания
Разследвания
Конкурс 2017
Конкурс 2015
Конкурс 2014
08.06.2016 г.

Статията е част от серия от публикации, подготвени в резултат на разследване на Спас Спасов от Дневник.бг, проведено с подкрепата на ПДИ в рамките на проект, финансиран от Фондация "Америка за България". Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от автора и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на финансиращата организация. 

 

Анализ на "Дневник" показа, че в периода 2013 - 2015г. десет от големите общини в България са похарчили за т.нар. "медийни услуги" близо 2.6 млн. лв. Обобщение на данни от разследването, направено по документи, получени по Закона за достъп до обществена информация, може да прочетете тук. "Дневник" продължава с публикации за резултатите за всяка от споменатите общини.

Близо 100 хил. лв. е похарчила община Плевен за медийни и ПР услуги в периода 2013г. – 2015г. когато кмет на града е бил Георги Стойков (ГЕРБ). Това показва справка, изготвена в началото на т.г. по Закона за достъп до обществена информация от наследника му Георг Спартански (Реформаторски блок).

Документът отразява единствено разходите на публични средства за финансиране на частни медии. Отделно

перо в бюджета на община Плевен е предназначено за издръжката на собствен Медиен център

През 2014г. бюджетът на общинското предприятие е бил малко над 161 хил. лв., от които около 79 хил. за заплати на персонала и 62 хил. лв. за издръжка. През миналата година тази сума е нараснала до 190 хил. лв.

Според предмета на дейност, записан в Правилника за дейността на Общинския медиен център, той развива радио и телевизионна дейност, произвежда филми, извършва видео, звукозаписи и печатна дейност и разработва медийни продукти.

Справката, изготвена от местната администрация, показва, че

най-голям дял от публичните средства

за частни медийни услуги в Плевен е получил едноличният търговец "Зетра – Петко Чернев". Той е регистриран в Ловеч, а медийната му група притежава вестник "Зетра", радиостанция и уебсайт със същото име, както и местния телевизионен канал (ZTV).

През 2013г. "Зетра – Петко Чернев" е получил по договор за информационно обслужване 12 хил. лв. През 2014г. сумата рязко спада на 3 хил. лв., а през 2015 става 4 хил. лв.

Но анализът на предоставената информация показва, че тези колебания в заплащането са били компенсирани през 2014 и 2015г. със суми, получени от едноличния търговец за изработването на "презентационни филми" за Плевен независимо, че с подобна дейност е можел да бъде натоварен и Общинския медиен център.

Първият си имиджов филм местната администрация поръчва през 2013г. Тогава за изпълнител на поръчката е избрано дружеството "Привилидж вижън" ООД, а стойността на сключения договор е 4 хил.лв.

За следващите два филма обаче е предпочетена медийната група "Зетра", която

качва цената на продукциите двойно

Така за филма, заснет през 2014г. едноличният търговец Петко Чернев получава 9 хил. лв., а през 2015г. - 8 хил. лв. Но независимо от тези колебания сметката показва, че и през двете години сумата от парите, получени от "Зетра - Петко Чернев" за "медийни услуги" и "презентационни филми" остава винаги една и съща - точно 12 хил. лв.

Сред радиостанциите, за информационни услуги през 2013г.

община Плевен е предпочела Радио "Фокус" и "Дарик радио"

които с едногодишни договори са си поделили по 7 хил.лв.

През 2014 г. и 2015г. в списъка с предоставящите медийни услуги на кметския екип в града се появява и дружеството "Сид уеб груп", издател на сайта "Плевен за Плевен". Подобно на останалите медийни партньори на местната администрация и тази компания е сключила договор за информационно обслужване

при "твърда цена"

- по 5 хил. лв. през 2014г. и 2015г.

Както и в други общини в България в Плевен БТА също е предлагала информационно обслужване, но срещу твърде скромна цена в сравнение с частните си конкуренти на медийния пазар. Тя е само по 1020 лв. през 2014г. и 2015г. За публикуването на ПР материали, администрацията на бившия плевенски кмет Георги Стойков е избрал "Вестникарска група България", която е получила през 2014г. малко над 3 хил. лв. докато през изборната 2015г- сумата надхвърля 5 хил.лв.

На 14 февруари 2014г. Общинският медиен център в Плевен започва издаването и на безплатен месечен общински вестник, носещ името на града. В уводната бележка към първия брой на изданието, подписана от бившия кмет Димитър Стойков, е посочено, че с изданието се възстановява традицията градът да има свой вестник, поставена през 1920г. по време на Плевенската комуна.

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2024 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.