Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Разследвания
Покана 2017
Правила за канидатстване
Жури 2017
Често задавани въпроси
Често задавани въпроси
Вашите въпроси, във връзка с конкурса за журналистически разследвания 2017, може да задавате на адрес: diana@aip-bg.org или на телефони: 02/988 50 62; 02/986 77 09; 02/ 981 97 91.
Лице за контакт: Диана Банчева
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 19 февруари 2017 г.  

1. При спечелване на грант, и последващо отчитане на работата, ще се изисква ли представянето на платежни документи за извършени разходи по време на разследването?
Не. Съгласно публикуваните на сайта на ПДИ правила, на спечелилите кандидати се предоставя лично подкрепа/грант в размер на 4000 лева. Всички разходи по провеждане на самото разследване и подготовка на журналистическия материал са за сметка на кандидата, ето защо ПДИ не изисква представянето на каквито и да е документи за направените разходи по време на разследването или по подготвянето на финалния материал.
 
2. Извън гранта от 4000 лева, ПДИ покрива ли разходите по търсене и предоставяне на информацията?
Не. Съгласно публикуваните на сайта на ПДИ правила, на спечелилите кандидати се предоставя лично подкрепа/грант в размер на 4000 лева. Всички разходи по провеждане на самото разследване и подготовка на журналистическия материал – заплащане на разходите по предоставяна на информацията, евентуални транспортни разходи и др. са за сметка на кандидата.
 
3. Извън гранта от 4000 лева, биха ли могли да се покрият разходите по заснемането на филм за разследването?
Не. Всички разходи по провеждане на самото разследване и подготовка на журналистическия материал са за сметка на кандидата. Съгласно публикуваните на сайта на ПДИ правила, на спечелилите кандидати се предоставя единствено лична подкрепа/грант в размер на 4000 лева.
 
4. В правилата за кандидатстване, раздел „Препоръчителни документи“, са посочени предишни публикации. Задължително ли е това да бъдат публикации в печатни или електронни медии? Могат ли да бъдат представени заснети и излъчени документални филми.
Да. Кандидатите могат да представят авторски журналистически материали по избор, включително филми, репортажи, разследвания публикувани в блогове, лични сайтове и т.н.
 
5. Има ли значение къде са публикувани материалите, които ще представя при кандидатстване – тоест не само в моята медия, а и в други – с национално покритие?
Кандидатите могат да представят материали, публикувани в местни и/или национални медии.
  
6. В правилата за кандидатстване, раздел „Препоръчителни документи“, e посочена Препоръка от редактор, преподавател, издател. Трябва ли препоръката да е от настоящия редактор на изданието, в което работя или мога да избера друго лице за препоръчващ?
На първо място следва да се отбележи, че изискването за представяне на препоръките е поставено в раздел „Препоръчителни документи“, т.е. те не са задължително условие при кандидатстване. Кандидатите могат да приложат препоръка, подписана от лице по техен избор.
 
7. Макар че препоръката не е задължителна, ако реша да приложа такава, тъй като сама съм си редактор и издател, мога ли да представя препоръка от колега от друга медия?
Да. Може да приложите препоръка, подписана от колега по Ваш избор, който познава Вашата работа.

8. Могат ли да кандидатстват екипи от автори?
Не. Съгласно публикуваните на сайта на ПДИ правила, до конкурс се допускат само индивидуални кандидатури.
 
9. Може ли един кандидат да подаде две проектни предложения?
Не. Всеки кандидат може да подаде само едно проектно предложение. Ако постъпи повече от едно предложение от един кандидат, няма да бъде разгледано нито едното от тях.
 
10. Могат ли журналисти от една медия да кандидатстват с отделни проектни предложения?
Да. Съгласно публикуваните на сайта на ПДИ правила за кандидатстване,  на спечелилите кандидати се предоставя лично подкрепа/грант. Тази подкрепа се предоставя лично независимо от това дали журналистът работи в печатна, електронна или интернет медия или е на свободна практика. Ето защо няма пречка двама или повече отделни журналисти, работещи в една медия да подадат отделни проектни предложения.
 
11. Трябва ли журналистът–кандидат да е на трудов договор към някоя медия или е достатъчно да има сключен граждански договор?
Дали журналистът има сключен постоянен трудов договор с определена медия или работи на граждански договор, не е условие при кандидатстването. Достатъчно е да бъдат представени актуални публикации/репортажи/разследвания и препоръка от авторитет в областта.
 

12. При провеждане на разследването използването на ЗДОИ единствен източник на информация ли следва да бъде?
Не. Използването на ЗДОИ може да бъде един от източниците на информация, но не и единствен. Съгласно публикуваните на сайта на ПДИ правила за кандидатстване, кандидатите са свободни да ползват всички публични източници на информация в зависимост от нуждите на разследването.
 
13. Добре ли ще е, ако резултатите от разследването бъдат публикувани освен в медията, в която работя и в друга/други медии?
Да. Публикуването на резултатите от разследването в различни медии ще демонстрира ефекта от журналистическата работа пред по-широка аудитория. Кандидатите сами определят и уговарят подобно допълнително разпространение. Добре е да бъде посочено в проектното предложение.
  
14. Какъв е последният срок за кандидатстване?
Съгласно публикуваните на сайта на ПДИ правила за кандидатстване, крайният срок за подаване на проектни предложения е 19 февруари 2017 г. Тъй като проектните предложения се подават по електронен път, за валидно подадени предложения се приемат тези, изпратени до 24.00 часа на същата дата.
Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2020 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.